fbpx

ISO Standartları ve Kalite Yönetim Sistemleri

kalite yönetim sistemleri

ISO standartları, Uluslararası Standart Organizasyonu tarafından tanımlanan ve çeşitli endüstrilerin kalite standartlarının belirlenmesine yardımcı olan endüstriyel dinamiklerdir. Farklı endüstrilerde çağın gerekliliklerine göre farklılaşan yapılarındaki kalite beklentilerinin tanımlanmasına yardımcı olan ISO belgeleri; işletmenin endüstri yapısına uyum sağlamasını kolaylaştırır. Her sektörün kendine özgü ihtiyaçlarına yönelik standartları belirleyen çeşitli ISO Belgeleri mevcuttur. Özellikle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleri, müşteri beklentilerine uyumlu ürün- hizmet dengesinin geliştirilmesi sürecinde standartların uygulanmasına yardımcı olur.

ISO Standartları Nedir?

ISO standartlarını, bir şey yapmanın en iyi yolunu tanımlayan bir formül olarak düşünün. Standartlar çok çeşitli faaliyetleri kapsar. Bir ürün yapmak, bir süreci yönetmek, bir hizmet sunmak veya malzeme tedarik etmekle ilgili olabilir.

ISO standartları, konularında uzmanlığa sahip ve temsil ettikleri kuruluşların (üreticiler, satıcılar, alıcılar, müşteriler, ticaret birlikleri, kullanıcılar veya düzenleyiciler gibi) ihtiyaçlarını bilen kişilerin damıtılmış bilgeliğidir.

ISO Standartları ve ISO Belgeleri

İşletmelerin sahip olabileceği en stratejik avantajlardan olan ISO Belgeleri, farklı endüstrilerin ihtiyacına yanıt verecek şekilde kategorize edilmiştir. Genel kalite standartları, çevre hassasiyeti ve sürdürülebilir enerji kullanımı ile alakalı standartların yanı sıra, gıda güvenliği ve benzeri konulardaki endüstri dinamiklerinin belirlendiği çeşitli ISO standartları uygulamaları mevcuttur.

ISO Standartları Listesi

 • Daha verimli çalışmaya ve ürün arızalarını azaltmaya yardımcı olmak için kalite yönetimi standartları, çevresel etkileri azaltmaya, atıkları azaltmaya ve daha sürdürülebilir olmaya yardımcı olacak çevre yönetimi standartları.
 • İş yerindeki kazaları azaltmaya yardımcı olacak sağlık ve güvenlik standartları.
 • Enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olacak enerji yönetimi standartları.
 • Gıdaların kirlenmesini önlemeye yardımcı olacak gıda güvenliği standartları.
 • Hassas bilgilerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak BT güvenlik standartları.

ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Belgesi endüstri ayrımı olmaksızın işletmeler için genel kalite standartlarının belirlenmesine yardımcı olan belgelendirme sistemidir. Bu doğrultuda ISO 9001; işletmelerin üretimden satışa, müşteri ilişkilerinden pazarlama faaliyetlerine kadar tüm iş süreçlerinde kullandığı yöntemler için genel kalite yönetimi ilkelerini ortaya koyar.

ISO 9001: 2015 Hangi Konuları Kapsar?

ISO 9001, Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem Al (PUKÖ Döngüsü) metodolojisine dayanır ve bir kuruluşta etkin kalite yönetimine ulaşmak için gereken yapı, sorumluluklar ve prosedürlerin belgelenmesi ve gözden geçirilmesi için süreç odaklı bir yaklaşım sağlar. Standardın belirli bölümleri, aşağıdakiler gibi birçok konuda bilgi içerir: Belgelenmiş bilgiler, planlama ve süreç etkileşimlerinin belirlenmesi dahil olmak üzere bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) için gereksinimler;

Yönetimin Sorumluluklar

İnsan kaynakları ve bir kuruluşun çalışma ortamı dahil olmak üzere kaynakların yönetimi tasarımdan teslimata kadar olan adımlar dahil olmak üzere ürün gerçekleştirme, iç denetimler, düzeltici ve önleyici faaliyetler gibi yöntemlerle KYS’nin ölçülmesi, analizi ve iyileştirilmesi olarak sıralanabilir.

ISO 14001 Belgesi

Bir diğer önemli ISO Sertifikasyonu olan 14001, çevre yönetim sistemi kapsamındaki kalite standartlarını temellendiren bir uygulamadır. ISO 14001 Belgesi kapsamında farklı endüstrilerde işletmelerin çevreye duyarlılık konusundaki hassasiyetlerini şekillendiren kalite standartları ortaya konur.

ISO 14001:2015’in Faydaları Nelerdir?

ISO 14001:2015 kullanmanın çevre yönetim sistemlerine sahip kuruluşlar için birçok faydası vardır. Kuruluşlar ve şirketler, standardı kullanmanın kendilerine şu konularda yardımcı olduğunu fark ederler.

 • Kaynak verimliliğinin artırılması
 • İsrafı azaltmak
 • Maliyetleri düşürmek
 • Çevresel etkinin ölçülmekte olduğuna dair güvence sağlanması
 • Tedarik zinciri tasarımında rekabet avantajı elde edin
 • Yeni iş fırsatlarının artırılması
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirilmesi
 • Paydaş ve müşteri güvenini artırılması
 • Genel çevresel etkinin iyileştirilmesi
 • Çevresel yükümlülükleri tutarlı bir şekilde yönetilmesi

ISO 22000 Belgesi

ISO 22000 Belgesi özellikle gıda güvenliği uygulamalarına odaklanan prosedürler dizisini kapsar. Gıdaların tüketici sağlığına uygunluğunu denetleyen prosedürler, gıda endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin takip etmesi gereken standartları belirler.

ISO 22000, HACCP ilkelerini içerir ve ISO 9001 Kalite Yönetim sistemleriyle uyumludur: Bu da onu kapsamlı, uygun maliyetli bir gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulanması için ideal bir temel haline getirir. Çoklu denetim maliyetini ortadan kaldıran ISO 22000’e dayalı gıda güvenliği yönetim sistemleri, süreç ve performansta sürekli iyileştirmeleri teşvik eder. Bu da işinizin daha verimli olmasına yardımcı olabilir ve ISO 22000 dünya çapında hükümetler ve gıda güvenliği uzmanları tarafından saygı duyulduğundan, bu belgelendirme işinizi yeni pazarlara açabilir.

Kuruluşunuz için ISO 22000 sertifikasının faydaları

 • Gıda güvenliğine olan bağlılığınızı gösterir
 • Pazara karşı dürüstlüğünüzü kanıtlar
 • Markanıza olan tüketici güvenini artırır

ISO 45001 Belgesi

Çalışan güvenliğini iyileştirme, işyeri risklerini azaltma ve daha iyi, daha güvenli çalışma koşulları yaratma konusunda kuruluşlara ISO 45001 yardımcı olur. Uluslararası Çalışma Örgütü‘ne göre, her gün 7600’den fazla insan işle ilgili kazalar veya hastalıklardan ölmektedir. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından oluşan bir ISO komitesi, her yıl yaklaşık 3 Milyon hayat kurtarma potansiyeli olan bir Uluslararası Standart geliştirmek için çalışmaya başladı.

ISO 45001, çalışanları ve ziyaretçileri işle ilgili kazalardan ve hastalıklardan korumak için yayınlanan, iş sağlığı ve güvenliği için dünya genelinde geçerli uluslararası bir standart olmakla birlikte işletmelerin ve çalışanların zararına olabilecek her türlü etkiyi azaltmak için geliştirilmiştir. Standartları, ISO 9001 ve ISO 14001 dahil olmak üzere sistem yönetimine yönelik bir dizi başka yaklaşımı yakından inceleyen bir sağlık ve güvenlik yönetimi uzmanları komitesinin büyük çabalarının sonucudur.

Öte yandan akredite OHSAS 18001 sertifikasından ISO 45001‘e geçiş için son tarihin 2021’de sona erdiğini hatırlatalım. Dolayısıyla, bundan böyle geçişi gerçekleştirmemiş tüm kuruluşların ISO 45001’e karşı bir ilk denetim için başvurmaları gerekmektedir.

ISO 27001 Belgesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) nedir?

ISO 27001 Belgesi uluslararası düzeyde bilişim teknolojileri uygulamaları ile yaygın bir konu olan kişisel veri ve bilgi güvenliğine odaklanan bir standardizasyon uygulamasıdır. Bilişim ve internet teknolojilerini kullanan işletmelerin bilgi güvenliğine dair uygulamalarını geliştirmeyi hedefleyen ISO 27001 standartları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bazı işletmelerin takip etmesi gereken zorunlulukları da belirler.

ISO 27001, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan, Bilgi Güvenliği için uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Standart; etkili bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) için çerçeve sağlar. Kuruluşları korumak için gereken politika ve prosedürleri belirler ve sağlam BT güvenlik yönetimi için gerekli tüm risk kontrollerini (yasal, fiziksel ve teknik) içerir.BT’den çok daha fazlasını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Standardın önemli bir kısmı, bir işletmenin çevrimiçi ve çevrimdışı tüm alanlarında veri güvenliği ile ilgilidir. ISO 27001 şirketinize özgü riskleri tespit eder ve buna uygun çözümler üretmenize yardımcı olur. Risk değerlendirmeleri yaparak sonuçları tespit eder ve riskleri azaltmak ve önlemek için eylem planları oluşturur.

ISO 27701 Belgesi

Kişisel Veri Yönetim Sistemi

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi, ilk küresel bilgi gizliliği yönetimi standardıdır. ISO 27001’in bir uzantısıdır ve bir Bilgi Gizliliği Yönetim Sisteminin (SGPI) uygulanmasıyla ilgili özel gereksinimleri, hedefleri ve kontrolleri içerir.

ISO 27701, gizlilik söz konusu olduğunda ileriye doğru büyük bir adım anlamına gelir. Veri koruma ve mahremiyetle nasıl başa çıkılacağı konusunda kuruluşlara gerçek rehberlik sağlayarak mevcut düzenlemelerin ötesine geçer. Bu, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin (PII) korunmasına yardımcı olurken aynı zamanda GDPR gibi geçerli düzenlemelere uygunluğu da sağlar.

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Avantajları

Kişisel bilgileri koruyun ve güven oluşturun

Müşteriler, çalışanlar veya düzenleyiciler olsun, tüm paydaşlar kuruluşların kişisel verileri ve bilgileri korumak için daha iyi önlemler almasını talep ediyor. ISO 27701 sertifikası, kuruluşunuzun gizliliğe ve en iyi uygulamalara bağlılığını gösteren bağımsız ve tarafsız bir onay mührü görevi görür. Bu güven oluşturur ve rekabet avantajı sağlar.

Yasal ve düzenleyici uyumluluğu gösterin

Tek başına ISO 27701 sertifikası, bir kuruluşun GDPR uyumlu olduğunu doğrulamaz. Ancak, herhangi bir şirketin çeşitli gizlilik yasalarına ve düzenlemelerine uyma çabalarını desteklemek için kullanabileceği mantıklı ve etkili bir çerçeve sağlar.

Daha sağlam bir entegre sistem oluşturun

ISO 27701 sertifikasını elde etmek için, bir kuruluşun halihazırda ISO 27001 sertifikasına sahip olması veya daha sonra entegre bir denetim yoluyla değerlendirilebilecek her iki standardı uygulaması gerekir. Hem ISO 27001 hem de ISO 27701 ile uyumlu entegre bir sistem, gizlilik yönetimi çevresinde değişen gereksinimleri ve beklentileri yeterince karşılayan daha güçlü bir bilgi güvenliği yönetim sistemi gösterir.

ISO 27701 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 27701 sertifikası almak istiyorsanız size yardımcı olabiliriz. Gizlilik yönetimi en iyi uygulamalarına bağlılığınızı göstermenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi ISO 27701 sertifika hizmeti sunuyoruz. ISO 27701 sertifikası hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

ISO Standartları
ISO Standartları

ISO 13485 Belgesi

Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, tıbbi cihaz üretimini gerçekleştiren firmalar için büyük bir öneme sahiptir. Tıbbi cihaz endüstrisinde güvenlik ve kalite tartışılamaz. Düzenleyici gereksinimler, bir ürünün yaşam döngüsünün her aşamasında artar ve kamu ilgisi yoğunlaşır. ISO 13485, tıbbi cihaz endüstrisindeki kalite yönetim sistemleri için uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Tıbbi cihazların tasarımı ve geliştirilmesi, üretimi, kurulumu, hizmetleri ve satışına yönelik kuruluşlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve tasarlanmıştır. Sertifikalı bir kuruluş, sürekli olarak müşteri gereksinimlerini ve geçerli yasal gereklilikleri karşılayan tıbbi cihazlar ve ilgili hizmetleri sağlama becerisini gösterir.

ISO 13485 Standardı Kapsamı

ISO 13485, üreticilerin güvenlik ve kaliteye olan bağlılıklarını göstermenin yanı sıra düzenlemeleri ve sorumlulukları ele almaları için pratik bir temel sağlar. Bir kalite yönetim sistemi standardı olarak, ürüne özel olmayıp, tıbbi cihazların ve ilgili hizmetlerin üretimi ile ilgili süreçleri kapsar. Tıbbi cihaz üreticileri için ürünlerin yasal olarak piyasaya girişi esastır. Ulusal düzenlemeler, tıbbi cihazlar için onay sürecinin bir parçası olarak genellikle ISO 13485 gerektirir.

ISO 13485 Sertifikası Almanın Faydaları

ISO 13485 standardının uygulanması ve belgelendirilmesi her üreticiye fayda sağlasa da tıbbi cihaz sektörüne girmek isteyen firmalar için oldukça iyi bir başlangıç ​​noktasıdır. Sertifikalı şirketler özellikle şunları yapabilir:

 • Daha büyük şirketlerle sözleşme kapasitesini geliştirin
 • Dahili süreçleri ve karar vermeyi iyileştirin
 • Sürekli iyileştirme kültürü oluşturmak
 • Güvenlik ve kalite taahhüdünü göstermek
 • Müşteri ve yasal gereklilikleri karşılama becerisini gösterin.

Belgelendirmeye hazırlanmak, gereklilikleri karşılayan bir kalite yönetim sisteminin uygulanması anlamına gelir. Firmamız akredite bir üçüncü taraf belgelendirme kuruluşudur ve eğitimden boşluk analizine ve belgelendirmeye kadar ihtiyaçlarınızı destekleyebilir. Siz de bu konu ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISO 22301 Belgesi

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri (SGCN) için uluslararası bir standarttır. 2007 yılında İngiliz standardı BS 25999-2’yi elde eden büyük uluslararası talepten sonra yaratılmıştır. Ana işlev, şirketlerin acil bir durumun neden olabileceği zararı hafifletebilmesi için bir eylem çerçevesi sağlamaktır . Çok yakın bir örnek , Covid-19 nedeniyle birçok sektörde ekonomik aktivitenin kesintiye uğramasıdır . Halihazırda bir süreklilik politikasına sahip olan kuruluşlar, daha hızlı bir şekilde önleme, yanıt verme ve yeniden faaliyet gösterme olanağına sahip olmuştur.

ISO 22301, sektörü veya büyüklüğü ne olursa olsun her tür kuruluşa uygulanabilir . Her durumda faaliyetin kesintiye uğramasına neden olan felaket olaylarına karşı dayanıklılığın sağlanmasına hizmet eder.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kapsamı

BS 25999-2’den farklı olarak, ISO 22301 aşağıdaki hususlarla derinlemesine ilgilenir :

 • Öngörülemeyen olaylar durumunda iş sürekliliği için üst yönetimin sorumluluk düzeyi. Oluşabilecek kesintiler karşısında faaliyetin devamlılığını sağlaması gereken organ olacaktır.
 • İşin yürütülmesini geçici olarak durdurabilecek risklerle yüzleşmek için kaynakların doğru planlanması ve hazırlık konusunda yardımcı olmaktadır.
 • Faaliyetlerinin gelişmesini engelleyen herhangi bir mücbir sebep olması durumunda tedarikçilere, müşterilere ve diğer tedarik zincirlerine karşı nasıl davranılacağı konusunda bilgi verir.
 • Diğer kuruluşlarla uluslararası ticari ilişkilerde aynı koşulların sağlanması için sözcük dağarcığı ve terimlerin homojenleştirilmesini sağlar.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Faydaları

Bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi veya SGCN, bir faaliyet kesintisinin sahip olabileceği etkileri tanımlar ve meydana gelmesi durumunda alınacak önlemleri belirler. Hassas olmalı ve bir risk durumunda hareket etmesi gereken tüm farklı faktörleri ve etkenleri dikkate almalıdır.

ISO 22301’i temel alan iş sürekliliği modelinin her kuruluşun kurumsal politikası ile tam uyumlu olması çok önemlidir. Şirketin misyonu, değerleri, hedefleri ve stratejileri ile uyum içinde değilseniz rolünüzü gerektiği gibi yerine getiremezsiniz. İyi kurulmuş bir İş Sürekliliği Sistemine sahip bir şirket, kuruluşun hayatta kalmasını sağlayacaktır. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISO 50001 Belgesi

Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 standardı, bir kuruluşta enerji yönetimi için gereksinimlerin belirlendiği ISO tarafından geliştirilen, yakın zamanda yayınlanan uluslararası bir standarttır.  ISO 50001, gönüllü bir uluslararası standarttır. Her büyüklükteki kuruluş için geçerlidir ve enerji tüketimlerini ve verimliliklerini oluşturmak, yönetmek ve iyileştirmek için gereksinimleri sağlar.

ISO 50001, çevre yönetim sistemleri için ISO 14001 ve kalite yönetim sistemleri için ISO 9001 gibi diğer sistem standartlarıyla uyumlu ve uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle çevre, sağlık ve güvenlik gibi mevcut yönetim sistemlerine ve süreçlerine entegrasyon için idealdir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kapsamı

ISO 14001 çevresel sonuçlara odaklanırken ISO 50001, 60’tan fazla ülkeyi bir araya getiren uzun bir çalışmanın ardından bu konudaki küresel kaygının sentezi olan enerji yönetimi için ortak bir çerçeve oluşturur. Bu standardın odak noktası, maliyet tasarrufu sağlamak için enerji tüketiminin optimizasyonudur.

ISO 50001 standardındaki yenilikler, bir enerji güncelleme metodolojisine entegre edilmiş enerji yönlerinin dikkate alınması, temel Enerji tüketimi veya hammadde ve enerji kaynaklarının satın alınması için tahsis gereksinimleri gibi yeni kavramların getirilmesi şeklindedir.

ISO 50001 Standardının Faydaları

Bu standardın uygulanmasıyla, herhangi bir şirket, temel enerji tüketimini anlamak için süreçleri benimseyebilecek ve böylece enerji verimliliği eylemlerini, planlarını ve hedeflerini üstlenerek tüketimin azaltılmasını başarabilecektir.

Bu standart, kamu veya özel, küçük veya orta ölçekli her tür kuruluşa, şu anda boşa harcanan enerjiden tasarruf etmede yardımcı olabilir.

ISO 50001 , bir şirket içindeki enerji verimliliği projelerini yönetmek için sistematik bir yöntemi harekete geçirerek, enerji tüketimini azaltmaya yönelik herhangi bir çözümün uygulamasını koordine ederek, öncelikleri doğru bir şekilde belirlememize olanak tanır.

Enerji yönetim sisteminizi ISO 50001’e göre sertifikalandırmak, kuruluşunuza birçok yönden fayda sağlayabilir. Sertifikalı bir yönetim sistemi, kuruluşun çevresel ayak izini azaltmak için yapılandırılmış ve stratejik bir şekilde çalıştığını ve çevre yönetimini daha da iyileştirmeye kararlı olduğunu teyit eder. Standardın belgelendirilmesi aşağıdakilere katkıda bulunabilir:

 • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve tüketimi dahil olmak üzere enerji performansını iyileştirir.
 • Sera gazı emisyonları dahil olmak üzere çevresel etkiyi operasyonları etkilemeden azaltırken aynı zamanda karlılığı artırır.
 • Enerji yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlar.
 • Enerji tüketiminin ölçülmesini, belgelenmesini, raporlanmasını ve kıyaslanmasını sağlar.
 • Enerji performans çabaları hakkında piyasaya güvenilir iletişim sağlar.

ISO 10002 Belgesi

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Ticarette artan rekabet ve sektörel dinamiklerin çok daha zorlu bir sürece neden olması müşterileri memnun edecek hizmet anlayışlarının öne çıkmasını sağlamıştır. Bu bağlamda müşterilere yönelik kaliteli hizmet anlayışını sürdürmek ve taleplere makul bir şekilde cevap vermek fazlasıyla önemlidir. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi bu kapsamda standartlara uyum ve kaliteli bir sürecin devamı anlamında büyük önem taşımaktadır. Müşteri memnuniyetini mutlak surette sağlamayı amaçlayan iletmeler adına bu standardın sundukları fazlasıyla değerlidir. Siz de işletmenizde sürecin çok daha makul bir çerçevede ilerlemesini mi istiyorsunuz? O halde ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi alarak profesyonel bir bakış açısından faydalanmanız gerektiğini kesinlikle unutmamanız gerekir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesinin Faydaları

Belgelendirme sürecinin en önemli seçeneklerinden olan ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi kapsamında müşterilerin memnun edilmesi fazlasıyla mümkündür. Bu kapsamda hedef hem müşteri taleplerine cevap verilmesi hem de müşterileri memnun edecek bir bakış açısının öne çıkmasıdır. İşte bu belge kapsamında sizleri bekleyen ayrıcalıklar!

 • Müşterilerden gelen geri bildirimlerin nasıl değerlendirileceği konusunda kaliteli bir bakış açısından faydalanılmaktadır,
 • Müşteri şikâyetleri ile alakalı bilinç ve dikkat gelişmektedir,
 • Müşterilerin neyi önemseyip önemsemedikleri net bir şekilde anlaşılmaktadır,
 • Müşteri memnuniyetinin en iyi seviyeye ulaşması mümkündür,
 • Şikâyetlerin tekrar etmesinin önüne geçilmektedir,
 • Kurumun itibarını arttıracak yaklaşımlar benimsenmiş olur,
 • Müşterileri elde tutmak adına harcamalar daha az seviyede olur.

ISO 28001 Belgesi

Tedarik Zincirinde Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 28001 Tedarik Zincirinde Güvenlik, tedarik zincirinde ortaya çıkması muhtemel risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Tedarik zinciriyle alakalı etkin yönetim yaklaşımlarının benimsenmesi anlamına da gelen bu standart kapsamında müşterilere yönelik daha kaliteli hizmet anlayışının benimsenmesi söz konusu olmaktadır. İmalat ya da hizmet sektöründe faaliyetlerini sürdüren işletmeler açısından fazlasıyla değerli olan bu standart kapsamında işletmenin sürdürülebilir hizmetlere odaklanması mümkün olmaktadır.

Tedarik zinciri bağlamında risklerin belirlenmesi, risklere karşı önlemler alınması ve gerekli sürecin takibini sağlayan bu standart sayesinde işletmelerin daha başarılı bir hizmet sürecine ulaşması muhtemeldir. İşletmenizde sistem tarafından benimsenen sistemin ortaya çıkarılması sağlandığı gibi süreç boyunca ihtiyaç duyulacak olan bütün unsurların bir araya gelmesi söz konusu olmaktadır.

Neden ISO 28001 Tedarik Zincirinde Güvenlik?

Tedarik zincirinde güvenlik standardı sayesinde sanayi sektöründe faaliyetlerini sürdüren bütün kuruluşlar açısından güvenilir bir yaklaşım benimsenmesi söz konusu olmaktadır. Öte yandan bütün kuruluşların risklerin farklına varması da mümkün olmaktadır. Kalite standartlarının elde edilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve diğer bütün faktörler ele alınarak daha kaliteli bir sürece ulaşmak mümkündür. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında olduğu gibi bu standart çerçevesinde de planla, uygula, kontrol et ve önlem al şeklinde süreçlerin gerçekleşmesi söz konusu olmaktadır. Fazlasıyla kaliteli ve güvenli bir çözüm üretmeyi saplarken aynı zamanda işletme standartlarını da yukarı taşımaktadır.

ISO 20252 Belgesi

Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi

ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma, başta İngiltere olmak üzere 30’u aşkın ülkenin katılımıyla oluşturulmuş olan ve uluslararası standartları birleştirerek global anlamda ortak bir kalite çözümü getiren standarttır. Bu standart sayesinde ülkelerin kültürel ve sosyal farklılıklarını dikkate alırken tanımlama ve terim kullanımlarından kaynaklanan değişiklikleri de önemser. Pazar araştırmaları, kamuoyu ve diğer sosyal araştırmaların şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlarken şeffaflık ve geçerliliği de ön planda tutmaya gayret göstermektedir.

ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sisteminin Faydaları

ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi kapsamında kuruluşların elde ettiği avantajlar oldukça fazladır. Bu kapsamda siz de bu sistemi benimseyerek aşağıda sıralanan ayrıcalıkları elde edebilirsiniz.

 • Doğru, güvenilir ve geçerli bilgilerin sağlanması mümkündür,
 • Risklerin daha düşük düzeyde olması mümkündür,
 • Verimliliğin artmasını sağlar,
 • Müşteri ve şirket arasındaki güven ortamını tesis eder,
 • Ticari engellerin aşılmasını ve uluslararası seviyede iş fırsatları elde edilmesini destekler,
 • Rekabet avantajını elde etmeye yardımcı olur.

Tüm bu faydaları düşünüldüğünde ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi kapsamında kuruluşunuzu yeniden değerlendirmeniz çok çok önemlidir. Siz de bu standardı ele alarak en makul yaklaşımları benimsemek istemez misiniz? O halde bizimle iletişime geçerek süreci daha makul bir çerçeveye oturtabilirsiniz.

ISO 37001 Belgesi

Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele, yolsuzlukların önenmesi ve bu tür olumsuzluklarla mücadele edilmesi kapsamında önemli bir standart oluşturmayı hedeflemektedir. Bu standart kapsamında sistemin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi ile alakalı bütün aşamalar gerçekleşir. Sistemin bağımsız olabileceği gibi bir sisteme entegre edilmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu kapsamda yolsuzlukların önlenmesi ve kaliteli bir yaklaşımın benimsenmesi mümkün olacaktır.

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Hangi Süreçleri Ele Alır?

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele kapsamında kullanılan sistemle kuruluş ve organizasyonların aşağıdaki konular noktasında değerlendirilmesi gerektiğinden söz etmek şarttır.

 • Kamu, özel ve kâr amacı bulunmayan sektörlerde yolsuzluk,
 • Örgüt tarafından yolsuzluk,
 • Kuruluş adına çalışan ya da yararlanıcı kuruluşun personeli tarafından yolsuzluk,
 • İş ortakları tarafından örgüt faydasına iş yapılırken yolsuzluk,
 • Doğrudan ya da dolaylı yolsuzluk.

Tüm bu süreçler ele alınırken amaç yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve kaliteli bir sürecin gündeme gelmesidir. Siz de bu konuda en makul seçeneklere ulaşmak adına yolsuzlukla mücadele süreçlerini değerlendirmeye başlayabilirsiniz.

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele sadece yolsuzluğu konu edinen bir standarttır. Bu bağlamda dolandırıcılık, anti-tröst, rekabet suçları ve diğer bütün yolsuzluk süreçlerini değerlendirmek adına öne çıkan bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Bu yönüyle kullanıldığı her alanda maksimum fayda ve verimliliği getiren bir standart olarak kabul edilmektedir.

ISO 21001 Belgesi

Eğitim Kurumları Yönetim Sistemi

ISO 21001 Eğitim Kurumları Yönetim Sistemi; okul, öğrenciler ve veliler arasındaki etkileşime dayanan çok yönlü bir değerlendirme standardı olarak kabul edilmektedir. Geleneksel eğitim süreçlerinin okul ve öğrenci arasındaki müşteri – tedarikçi iş birliği yaklaşımının aksine bu standart sayesinde yenilikçi bir bakış açısından söz etmek mümkündür. ISO 21001 kapsamında öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini en makul çerçevede karşılayacak olan eğitim anlayışının ortaya çıkarılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır.

Temeli ISO 9001 gibi çok önemli bir standart olan ISO 21001 Eğitim Kurumları Yönetim Sistemi kapsamında eğitim süreçlerinin çok daha başarılı bir şekilde tamamlanması hedeflenmektedir. Üstelik yasal gereklilikleri karşılayarak tutarlı bir eğitim anlayışını ortaya çıkarır. Standart kapsamında eğitimin en iyi seviyeye ulaşması söz konusu olacaktır.

ISO 21001 Eğitim Kurumları Yönetim Sistemi ve Faydaları

ISO 21001 Eğitim Kurumları Yönetim Sistemi, eğitim süreçlerini daha makul bir çerçeveye oturtmak adına tercih edilmektedir. Standart sayesinde elde edilmesi mümkün pek çok fayda vardır. Bu faydaların neler olduğunu aşağıda tek tek sıraladık!

 • Eğitimde misyon, vizyon ve eylem planlarının uyumlu bir şekilde hazırlanması,
 • Kapsayıcı ve eşitliğe dayanan eğitim yaklaşımlarının benimsenmesi,
 • Kişiselleştirilmiş öğrenme ve özel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması,
 • Eğitim kurumuna olan güvenin arttırılmasının sağlanması,
 • Kurumların eğitim yönetimi uygulamalarına bağlı bir şekilde doğru çözümler üretmesi.

Tüm bu faydaları değerlendirildiğinde ISO 21001 Standardı; eğitim kurumları ve öğrenciler açısından fayda getiren bir süreçtir. Bu nedenle de en doğru yaklaşımın benimsenerek uyumun hedeflenmesi amaçlanmalıdır.

ISO 21001 Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

ISO 21001 Eğitim Kurumları Yönetim Sistemi kapsamında alınan belgelerin geçerliliği 3 yıldır. Bu nedenle 3 yılın sonunda belge yenileme hizmeti almanız gerekmektedir.

ISO 20000 Belgesi

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, teknolojik gelişmeler sonrasında çok önemli bir konu olan bilgi ve bilgi güvenliği ile alakalı oldukça kaliteli bir çözüm getirmektedir. Bu kapsamda bilginin toplanması ve saklanması ile alakalı süreçlerin ISO 20000 kapsamında devam etmesi bütün paydaşlar açısından önemsenmesi gereken bir konu olarak kabul edilmektedir. Bilgi teknolojileri ile arşivlemeden veri işlemeye varan süreçlerle alakalı yaşanan değişimi destekleyecek bir yaklaşım getiren ISO 20000 çerçevesinde daha sürdürülebilir bir anlayış benimsemek mümkündür.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Faydaları

ISO standartları arasında oldukça avantajlı bir seçenek olarak kabul gören ISO 20000 çerçevesinde elde edebileceğiniz faydaların çok ciddi olduğundan söz etmek gerekir. Bu bağlamda ISO 20000 ile sizleri bekleyen çözümler şunlardır.

 • Müşteri odaklı bir çözüm sunarken maliyet optimizasyonu sağlar,
 • Bilgi teknolojilerinde verimliliği destekler,
 • Zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur,
 • Rekabetçi bir bakış açısı sağlar,
 • Hizmet süreçlerinde güvenlik, hız ve erişilebilirlik konularında en ideal çözümleri getirir,
 • Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve zamanın verimli kullanılması söz konusudur,
 • Kaynak verimliliği ve etkin kullanımdan söz etmek gerekir.

ISO 20000 Standardı Kimler İçindir?

Bilgi teknolojileri ve veri işleme süreçleri ile alakalı doğrudan doğruya çözümler getiren bir seçenektir. Bu standart kullanımının geniş kapsamlı bir sürece işaret ettiğinden bahsetmek gerekir. Ölçek ve sektör ayırt etmeksizin firmalara uygun bir standart olduğundan söz etmek gerekir. ISO 20000 Standardı kapsamında bilgiye ve veriye dayalı bütün süreçlerin titiz bir şekilde kontrol altına alınması mümkündür. Siz de bu standarttan faydalanmayı istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GMP Belgesi

GMP Belgesi, Good Manufacturing Practises yani İyi Üretim Uygulamaları kapsamında üretici firmalara verilen bir belge olarak kabul edilmektedir. Bu belge kapsamında iç ve dış kaynaklar nedeniyle kirlenmenin önlenmesi söz konusu olmaktadır. Gıda ürünlerinin üretim ve dağıtım süreçlerini baz almaktadır. Belgelendirme sürecinin hammadde, işleme, ürün geliştirme, depolama ve diğer bütün süreçleri kapsadığı bilinmektedir. Bu nedenle de GMP Belgesi çerçevesinde gerçekleştirilen üretimle kusursuz ürünler elde edilmektedir.

İmalat süreçlerinde kalite anlayışını öne çıkarırken profesyonel bir sürecin de anahtarı olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda üretim yeri, çevre, ekipman ve hammadde ile alakalı güvenlik süreçlerinin devam etmesine yardımcı olmaktadır. Gıda sektörünün yanı sıra deterjan ve temizlik ürünleri konusunda da çözüm sağlamaktadır. Böylelikle geniş kapsamda bir seçenek olarak kabul edilmektedir.

GMP Belgesinin Temel İlkeleri Nelerdir?

GMP Belgesi ile elde edilebilecek olan pek çok avantajdan söz etmek mümkün. Ancak bu avantajları elde edebilmenin anahtarı belge kapsamında benimsenen ilkelerdir. Aşağıda bu ilkelerle alakalı mutlaka dikkat edilmesi gerekenler değerlendirilmiştir.

 • Belgelendirme
 • Hata Araştırma, Sorunlu ve İade Ürünlerin İmhası
 • İç ve Dış Denetim
 • Kalite Kontrol ve Yeterlilik Testleri
 • Kalite Yönetim Çözümleri
 • Personel ve Organizasyon Süreçleri
 • Şikâyet ve Geri Çağırmalar
 • Tüm İşlemlerin Onayı ve Yetkilendirme

Tüm bunlar sistemin ilkeleri olup her biri süreç içerisinde çok büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda titizliği ön planda tutarak belgelendirme süreçlerini yönetmek en doğrusu olacaktır.

GMP Belgesi Alma

GMP Belgesi, üretici firmalar açısından çok büyük bir ayrıcalık getirdiği gibi belge alma süreçlerinde de avantajlara olanak sağlar. Bu kapsamda önemli olan GMP Belgesi ile alakalı bağımsız ve akredite kurum seçimidir. Bizimle iletişime geçerek belgelendirme süreçlerini yönetebilirsiniz.

GHP – Gıda Hijyen Belgesi

GHP – Gıda Hijyen Belgesi, İyi Hijyen Uygulamaları olarak da bilinen ve mamullerin üretim sürecine kılavuzluk etmesi açısından kullanılan bir belgedir. Gıda üretim yerleri başta olmak üzere ürün ve üretim süreçlerinde görev alan personel ile alakalı hijyeni desteklemektedir. İnsan sağlığına zarar verecek nitelikteki zararlıların önüne geçilmesinde oldukça avantajlı bir seçenektir. Bu sayede gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur. Üretim, depolama, sunum ve satış da dahil olmak üzere bütün süreçleri kapsayan bu belge sayesinde kusursuz bir süreçten bahsetmek mümkün olacaktır.

GHP – Gıda Hijyen Belgesi Amacı ve Kapsamı

Gıda Hijyen Belgesi, profesyonel bir çözüm olarak değerlendirilirken amaç ve kapsamı bakımından çok önemli bir konu olarak kabul görmektedir. Siz de bu belge ile alakalı önemli hususları merak ediyorsanız aşağıda sıralanan unsurlara bir göz atmalısınız.

 • Üretim tesislerinin hijyen standartlarına göre yapılandırılmasına ve şekillendirilmesine katkı sağlar,
 • Ürünlerin mikrobiyal anlamda kalite ölçümlerinin yapılmasını destekler,
 • İşletmede dezenfeksiyon ve hijyen çözümleri konusunda etkin bir yaklaşım benimsenmesine yardımcı olur,
 • Hijyen standartlarının bütün üretim süreçlerine yayılmasını destekler,
 • Personelin hijyen standartlarına uyması hedeflenmektedir.

Tüm bu çözümler bağlamında GHP Belgesi daha kaliteli ve hijyenik gıda ürünlerine ulaşılmasına yardımcı olur. Siz de bu konuda en makul süreçleri değerlendirmek istiyorsanız GHP Belgesi alma konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GHP Belgesi Kapsamında Gerçekleşen Uygunluk Denetimleri

İyi Hijyen Uygulamaları kapsamında aşağıda sıralanan değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir. Bu sayede kaliteli bir sonucun ortaya çıkışı kaçınılmaz olur.

 • Atıkların Uzaklaştırılması
 • Çalışan Sağlığı ve Hijyeni
 • Çalışma Şartları
 • Çapraz Kontaminasyonun Önlenmesi
 • Gıdaların Temas Ettiği Yüzeylerin Hijyeni
 • Pestisit Analizleri
 • Su Hijyeni ve Kalitesi
 • Tesis ve Ekipmanların Bakımı ve Temizliği
 • Tuvalet ve Lavabo Gibi El Yıkama Alanları

Helal Belgesi

Helal belgesi, gıdaların helal standartlara uygun bir şekilde üretilip üretilmediğini kontrol ederek sunulan bir belgedir. Tüketicilerin satın alma kararlarını en çok etkileyen unsurlardan bir tanesi dini inançları ve kimlikleri olarak bilinmektedir. Bu noktada İslamiyet’e uygun bir şekilde üretilerek sunulan gıdalar Müslüman tüketicilerin en hassas noktasıdır. Bu nedenle firmaların ürünlerinin helal koşullar altında üretildiğini tüketicilerine göstermesi gerekmektedir. Bunun için de helal belgesi şarttır.

Helal Belgesi Nasıl Alınır?

Helal belgesi, genellikle gıda üretimi gerçekleştiren ve gıda ile temas eden ambalaj gibi ürünlerin üretimini yapan firmalar tarafından alınması gereken bir belgedir. Ancak helal belgesini almadan önce firmaların çeşitli koşulları karşılaması gerekmektedir. Bu doğrultuda hem madde, üretim ve satış aşamalarının kontrollü bir şekilde denetlenmesi ve firmaların helal üretim gerçekleştirdiklerini kanıtlamaları çok önemlidir.

Firmaların ürünlerinde alkol ve türevleri ile domuz ve domuzdan elde edilen ürünleri ve işlemleri hiçbir şekilde bulundurmaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra çalışanların hijyen noktasında da eğitimli olması, aylık ve günlük temizlik planlarını helal ürünler ile gerçekleştirmesi gerekmektedir. Gıda ile temas eden tüm ürünlerin helal olması gerekmektedir. Örneğin kullanılan eldivenin dahi helal üretilmiş olması çok önemlidir.

Helal Belgesini Kimler Almalıdır?

Helal belgesine sahip olması gereken firmalardan aşağıdaki gibi bahsedebiliriz.

 • Gıda ambalaj malzemeleri türü ürünleri üreten tüm firmalar,
 • Gıda ile temas eden tüm ürünler,
 • Dondurma üreticileri,
 • Gıda satışı,
 • Gıda üretimi,
 • Hazır gıda üreticileri,
 • Gıda nakliyecileri,
 • Mezbahaneler,
 • Et ve et ürünleri üreten firmaların helal belgesine sahip olarak ürünlerini ve hizmetlerini sunmaları çok önemlidir.

Sedex Belgesi

Sedex Belgesi, firmaların Sedex’e üye olduğunu ve bu noktada faaliyetler gösterdiğini belirten bir belgedir. Sedex, küresel tedarik zincirlerinin çalışma şartlarının en iyi şekilde iyileştirilmesi için faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar arasında yer almaktadır. Kar amacı olmayan bir kurum olan Sedex, şirketlerin sürdürülebilir iş uygulamalarını en iyi şekilde geliştirmelerini sağlamak için kurulmuştur.

Sedex Belgesine sahip olan firmalar işçi hakları, güvenliği ve sağlığı ile ilgili kurumların kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Bu belge ile Sedex’e üye olan firmaların birbirlerinin gelişimine katkı sağlamaları da mümkündür. Üye olan firmalar çeşitli standartlar ve veriler kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sedex Belgesi Nasıl Alınır?

Bu belgenin tedarikçiler ve direk firmalar tarafından alınması mümkündür. Ancak belgeye sahip olmak için şirketlerin bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu ölçütler Smeta olarak isimlendirilmektedir. Smeta dünyada en fazla kullanılan etik denetim formatları arasında yer almaktadır. Smeta kurumsal sosyal sorumluluk alanında da en fazla geliştirilmiş yapıya sahip olan formattır.

Bu noktada Smeta’nın Sedex’in temelini oluşturduğunu ifade edebiliriz. Ancak bu forma, sürekli kendini geliştiren bir oluşumdur. Bu da günümüzde meydana gelen problemlerin de çözüme kavuşturulmasını sağlamaktadır. Smeta’nın en güncel şekli 6.1 versiyonudur. Bu prensiplere sahip olan firmaların Sedex belgesi alması için başvurabilmesi mümkündür.

Sedex Denetimleri Nasıl Yapılır?

Sedex belgesine sahip olmak için firmaların Sedex denetimlerinden geçmesi gerekmektedir. Smeta metodolojisi ile 3.taraf onaylı denetim firmaları tarafından firmaların denetlenmesi sağlanmaktadır. 3 haftalık bir süreç olan denetimlerin yarısı haberli yarısı habersiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sedex hazırlık süreci genel olarak 3-6 hafta şeklindedir. Ancak bu firmanın performansına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Yapılan denetimden geçen firmalar diğer üye firmalar tarafından kabul edilmektedir. Firmalar Sedex’in ortak veri tabanını kullanarak birbirlerine katkı sağlayabilmektedir.

BRC Belgesi

BRC; British Retail Consortium yani İngiliz Perakendeciler Konsorsiyumu’nun kısaltması ve bu konsorsiyum tarafından çıkarılan Gıda Güvenliği Belgesinin adıdır. Uluslararası anlamda gıda güvenliğinde ciddi bir standart olarak kabul edilen BRC ülkemizde de oldukça kabul gören bir belgedir.

Gıda; insan yaşamının devamlılığı konusunda en çok ihtiyaç duyulan kavramlardan bir tanesidir. Gıdanın güvenilir ortamlarda üretilmesi ve benzer şartlarda insanlara sunulması adına çeşitli standartlar tesis edilmiş ve uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu standartlardan bir tanesi olan BRC; üretimden tüketime uzanan süreçte gıdanın güvenli bir zincir içerisinde tüketiciye ulaştırılmasını sağlar.

Siz de gıda üretim, dağıtım veya satışı yapan bir işletmeye sahipseniz Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi tesis etmek ve BRC belgesi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

BRC Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Gıda alanında hizmet veren bütün işletmelerin almasında fayda bulunan BRC belgesi ile aşağıdaki avantajları elde edebilirsiniz;

 • Gıda güvenliği konusunda yakalanan yüksek standartlar sayesinde müşteri nezdinde güven artar,
 • Uluslar arası şartlarda üretim yapabilmeyle pazardaki payınızın genişlemesine yardımcı olur,
 • Gıda güvenliği konusunda hukuki koşullara uygunluk sağlanır,
 • Üretimdeki verimlilik ciddi seviyelere çıkar,
 • Kalite yönetim sistemlerinin uygulanabilirliği yükselir,
 • Ürünlerin kalitesinde ciddi artış olacağı gibi çalışanların denetlenmesi de kolaylaşır,
 • Gıda nedeniyle meydana gelebilecek olan riskler ortadan kaldırılır,
 • HACCP standardına uyum sağlanır.

BRC Gıda Güvenliği Standartları Nelerdir?

BRC belgesi gıda güvenliğini sağlıyor olsa da belgenin kapsamında farklı standartlar bulunduğunu ifade etmek gerekir. Gıdadan ambalaja kadar her yönü ile avantajlı olan BRC Gıda Güvenliği Standartları şunlardır;

 • BRC Food – Gıda
 • BRC/IoP – Ambalaj
 • CPS BRS – Tüketici Ürünleri
 • BRC Storage and Distrubition – Depolama ve Dağıtım
 • Non GM – GMO Ürünler

BRC Belgesini Kimler Alabilir?

Bu belgeyi almak için gıda sektörünün herhangi bir aşamasında faaliyet gösteriyor olmanız yeterlidir. Bu belgeyi almak istediğinizde firmamız ile iletişime geçerek sürecin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik bütçe ve projelendirmede sizlere en uygun hizmeti sunacağımızdan hiç şüpheniz olmasın!

KOSGEB Danışmanlık Desteği

KOSGEB Destekli Belgelendirme

Farklı endüstrilerdeki gereksinimlere yönelik çözümler için işletmelere KOSGEB destekli belgelendirme programı da yardımcı olmaktadır. Bu program kapsamında, işletmeler ya da girişimciler KOSGEB’ten endüstri gerekliliklerini yerine getiren ISO Belgeleri için danışmanlık hizmeti alabilirler.

Belgelendirme desteği kapsamında;

 • TSE’den alınacak belgeler için destek oranı, 
 • TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler için destek oranı,
 • İşletmelerin yurt dışından alacakları CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler için destek oranı,
 • Yurt dışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi ve diğer belgeler için destek üst limiti güncel rakamları için bizimle iletişime geçiniz.

Kalite Yönetim Sistemi ve Uygulamaları Genel Avantajları

Kalite Yönetim Sistemi genel olarak endüstrilerin kalite standartlarının, hizmet niteliğinin ve müşteri memnuniyeti skorunun yükseltilmesini hedefleyen bir uygulama olarak öne çıkar. Bu doğrultuda, kalite yönetim sistemi uygulamalarını takip eden işletmeler, kendi sektörlerinde rekabet avantajı elde ederler. Daha global bir yönetim ve kalite anlayışı benimseyerek ürün ya da hizmetlerini geliştirebilirler. Tüm bunların yanı sıra kalite yönetim sistemi uygulamaları işletmelerin kendi yapılarına uygun olan ISO Belgeleri gibi olanaklardan faydalanmalarına da olanak verir.  İşletmeler bu sayede kalite hedeflerini uzun vadeli bir şekilde belirleyip geliştirebilirler.

Etkili bir yönetim sisteminin bir kuruluşa faydaları şunları içerir:

 • Kaynakların daha verimli kullanımı ve iyileştirilmiş finansal performans
 • İyileştirilmiş risk yönetimi ve insanların ve çevrenin korunması
 • Tutarlı ve iyileştirilmiş hizmetler ve ürünler sunmak için artan yetenek, böylece müşteriler ve diğer tüm paydaşlar için artan değer.

Bu konularda detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .