ISO standartları, Uluslararası Standart Organizasyonu tarafından tanımlanan ve çeşitli endüstrilerin kalite standartlarının belirlenmesine yardımcı olan endüstriyel dinamiklerdir. Farklı endüstrilerde çağın gerekliliklerine göre farklılaşan yapılarındaki kalite beklentilerinin tanımlanmasına yardımcı olan ISO belgeleri; işletmenin endüstri yapısına uyum sağlamasını kolaylaştırır. Her sektörün kendine özgü ihtiyaçlarına yönelik standartları belirleyen çeşitli ISO Belgeleri mevcuttur. Özellikle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleri, müşteri beklentilerine uyumlu ürün- hizmet dengesinin geliştirilmesi sürecinde standartların uygulanmasına yardımcı olur.

ISO Standartları Nedir?

ISO standartlarını, bir şey yapmanın en iyi yolunu tanımlayan bir formül olarak düşünün. Standartlar çok çeşitli faaliyetleri kapsar. Bir ürün yapmak, bir süreci yönetmek, bir hizmet sunmak veya malzeme tedarik etmekle ilgili olabilir.

ISO standartları, konularında uzmanlığa sahip ve temsil ettikleri kuruluşların (üreticiler, satıcılar, alıcılar, müşteriler, ticaret birlikleri, kullanıcılar veya düzenleyiciler gibi) ihtiyaçlarını bilen kişilerin damıtılmış bilgeliğidir.

ISO Standartları ve Anlamları

İşletmelerin sahip olabileceği en stratejik avantajlardan olan ISO Belgeleri, farklı endüstrilerin ihtiyacına yanıt verecek şekilde kategorize edilmiştir. Genel kalite standartları, çevre hassasiyeti ve sürdürülebilir enerji kullanımı ile alakalı standartların yanı sıra, gıda güvenliği ve benzeri konulardaki endüstri dinamiklerinin belirlendiği çeşitli ISO standartları uygulamaları mevcuttur.

ISO Standartları Listesi

 • Daha verimli çalışmaya ve ürün arızalarını azaltmaya yardımcı olmak için kalite yönetimi standartları, çevresel etkileri azaltmaya, atıkları azaltmaya ve daha sürdürülebilir olmaya yardımcı olacak çevre yönetimi standartları.
 • İş yerindeki kazaları azaltmaya yardımcı olacak sağlık ve güvenlik standartları.
 • Enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olacak enerji yönetimi standartları.
 • Gıdaların kirlenmesini önlemeye yardımcı olacak gıda güvenliği standartları.
 • Hassas bilgilerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak BT güvenlik standartları.

ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Belgesi endüstri ayrımı olmaksızın işletmeler için genel kalite standartlarının belirlenmesine yardımcı olan belgelendirme sistemidir. Bu doğrultuda ISO 9001; işletmelerin üretimden satışa, müşteri ilişkilerinden pazarlama faaliyetlerine kadar tüm iş süreçlerinde kullandığı yöntemler için genel kalite yönetimi ilkelerini ortaya koyar.

ISO 9001: 2015 Hangi Konuları Kapsar?

ISO 9001, Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem Al (PUKÖ Döngüsü) metodolojisine dayanır ve bir kuruluşta etkin kalite yönetimine ulaşmak için gereken yapı, sorumluluklar ve prosedürlerin belgelenmesi ve gözden geçirilmesi için süreç odaklı bir yaklaşım sağlar. Standardın belirli bölümleri, aşağıdakiler gibi birçok konuda bilgi içerir: Belgelenmiş bilgiler, planlama ve süreç etkileşimlerinin belirlenmesi dahil olmak üzere bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) için gereksinimler;

Yönetimin Sorumluluklar

İnsan kaynakları ve bir kuruluşun çalışma ortamı dahil olmak üzere kaynakların yönetimi tasarımdan teslimata kadar olan adımlar dahil olmak üzere ürün gerçekleştirme, iç denetimler, düzeltici ve önleyici faaliyetler gibi yöntemlerle KYS’nin ölçülmesi, analizi ve iyileştirilmesi olarak sıralanabilir.

ISO 14001 Belgesi

Bir diğer önemli ISO Sertifikasyonu olan 14001, çevre yönetim sistemi kapsamındaki kalite standartlarını temellendiren bir uygulamadır. ISO 14001 Belgesi kapsamında farklı endüstrilerde işletmelerin çevreye duyarlılık konusundaki hassasiyetlerini şekillendiren kalite standartları ortaya konur.

ISO 14001:2015’in Faydaları Nelerdir?

ISO 14001:2015 kullanmanın çevre yönetim sistemlerine sahip kuruluşlar için birçok faydası vardır. Kuruluşlar ve şirketler, standardı kullanmanın kendilerine şu konularda yardımcı olduğunu fark ederler.

 • Kaynak verimliliğinin artırılması
 • İsrafı azaltmak
 • Maliyetleri düşürmek
 • Çevresel etkinin ölçülmekte olduğuna dair güvence sağlanması
 • Tedarik zinciri tasarımında rekabet avantajı elde edin
 • Yeni iş fırsatlarının artırılması
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirilmesi
 • Paydaş ve müşteri güvenini artırılması
 • Genel çevresel etkinin iyileştirilmesi
 • Çevresel yükümlülükleri tutarlı bir şekilde yönetilmesi

ISO 22000 Belgesi

ISO 22000 Belgesi özellikle gıda güvenliği uygulamalarına odaklanan prosedürler dizisini kapsar. Gıdaların tüketici sağlığına uygunluğunu denetleyen prosedürler, gıda endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin takip etmesi gereken standartları belirler.

ISO 22000, HACCP ilkelerini içerir ve ISO 9001 Kalite Yönetim sistemleriyle uyumludur: Bu da onu kapsamlı, uygun maliyetli bir gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulanması için ideal bir temel haline getirir. Çoklu denetim maliyetini ortadan kaldıran ISO 22000’e dayalı gıda güvenliği yönetim sistemleri, süreç ve performansta sürekli iyileştirmeleri teşvik eder. Bu da işinizin daha verimli olmasına yardımcı olabilir ve ISO 22000 dünya çapında hükümetler ve gıda güvenliği uzmanları tarafından saygı duyulduğundan, bu belgelendirme işinizi yeni pazarlara açabilir.

Kuruluşunuz için ISO 22000 sertifikasının faydaları

 • Gıda güvenliğine olan bağlılığınızı gösterir
 • Pazara karşı dürüstlüğünüzü kanıtlar
 • Markanıza olan tüketici güvenini artırır

ISO 45001 Belgesi

Çalışan güvenliğini iyileştirme, işyeri risklerini azaltma ve daha iyi, daha güvenli çalışma koşulları yaratma konusunda kuruluşlara ISO 45001 yardımcı olur. Uluslararası Çalışma Örgütü‘ne göre, her gün 7600’den fazla insan işle ilgili kazalar veya hastalıklardan ölmektedir. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından oluşan bir ISO komitesi, her yıl yaklaşık 3 Milyon hayat kurtarma potansiyeli olan bir Uluslararası Standart geliştirmek için çalışmaya başladı.

ISO 45001, çalışanları ve ziyaretçileri işle ilgili kazalardan ve hastalıklardan korumak için yayınlanan, iş sağlığı ve güvenliği için dünya genelinde geçerli uluslararası bir standart olmakla birlikte işletmelerin ve çalışanların zararına olabilecek her türlü etkiyi azaltmak için geliştirilmiştir. Standartları, ISO 9001 ve ISO 14001 dahil olmak üzere sistem yönetimine yönelik bir dizi başka yaklaşımı yakından inceleyen bir sağlık ve güvenlik yönetimi uzmanları komitesinin büyük çabalarının sonucudur.

Öte yandan akredite OHSAS 18001 sertifikasından ISO 45001‘e geçiş için son tarihin 2021’de sona erdiğini hatırlatalım. Dolayısıyla, bundan böyle geçişi gerçekleştirmemiş tüm kuruluşların ISO 45001’e karşı bir ilk denetim için başvurmaları gerekmektedir.

ISO 27001 Belgesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) nedir?

ISO 27001 Belgesi uluslararası düzeyde bilişim teknolojileri uygulamaları ile yaygın bir konu olan kişisel veri ve bilgi güvenliğine odaklanan bir standardizasyon uygulamasıdır. Bilişim ve internet teknolojilerini kullanan işletmelerin bilgi güvenliğine dair uygulamalarını geliştirmeyi hedefleyen ISO 27001 standartları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bazı işletmelerin takip etmesi gereken zorunlulukları da belirler.

ISO 27001, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan, Bilgi Güvenliği için uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Standart; etkili bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) için çerçeve sağlar. Kuruluşları korumak için gereken politika ve prosedürleri belirler ve sağlam BT güvenlik yönetimi için gerekli tüm risk kontrollerini (yasal, fiziksel ve teknik) içerir.BT’den çok daha fazlasını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Standardın önemli bir kısmı, bir işletmenin çevrimiçi ve çevrimdışı tüm alanlarında veri güvenliği ile ilgilidir. ISO 27001 şirketinize özgü riskleri tespit eder ve buna uygun çözümler üretmenize yardımcı olur. Risk değerlendirmeleri yaparak sonuçları tespit eder ve riskleri azaltmak ve önlemek için eylem planları oluşturur.

Diğer Sistem Belgelendirme Başlıkları

ISO Standartları
ISO Standartları

Ürün Belgelendirme

ISO standartları ile sistem belgelendirme konusuna değinmişken ürün belgelendirme talepleri arasında çok önemli yeri olan bir kaç konudan da bahsetmek yerinde olacaktır.

CE Belgesi

CE Belgelendirme sistemi, özellikle ithalatı ve ihracatı yapılan ürünlerin denetiminin sağlanması açısından önemli bir uygulamadır. CE Belgelendirme uygulaması kapsamı Avrupa Birliği ülkeleri tarafından belirlenen ve dağıtımı yapılan ürünlerin AB ülkelerine uyguluğu için standartlarını belirleyen bir standardizasyon uygulaması olarak öne çıkar. CE belgesi, Avrupa Birliği ülkelerinde ve aday ülkelerde pazara sürülen üzerindeki “CE” işareti ile tescillenir.

CE Belgelendirme sistemi, özellikle ithalatı ve ihracatı yapılan ürünlerin denetiminin sağlanması açısından önem taşır. Bir kalite göstergesi veya sertifika işareti değildir. Örneğin, çoğu elektrikli ürün, diğerlerinin yanı sıra Düşük Voltaj Yönergesi ve EMC Yönergesi ile uyumlu olmalıdır. Oyuncaklar, Oyuncak Güvenliği Direktifine uygun olmalıdır. (Düşük Voltaj Direktifi elektrik güvenliği ile ilgilidir; EMC veya Elektromanyetik Uyumluluk, cihazın başka herhangi bir cihazın kullanımı veya işlevine müdahale etmeden veya bunlardan etkilenmeden amaçlandığı gibi çalışacağı anlamına gelir) CE işareti, aşağıdakilere uygunluğu gösterir: 

Uygunluk beyanı sırasında geçerli olan birçok Direktif Elektrikli ürünler söz konusu olduğunda, Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi (RoHS) ve Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi (WEEE), Alçak Gerilim Direktifi ve EMC Direktifine ek olarak ilgilidir. Bu nedenle CE işaretinin tam anlamı, belirli bir birime ne zaman uygulandığına bağlıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde ve aday ülkelerde pazara sürülen, CE Belgesi üzerindeki “CE” işareti ile tescillenir.

TSE HYB Standartları

TSE HYB uygulaması, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen kalite standartlarının özellikle hizmet yeterliliği ölçütüne dayandırılarak kontrol edilmesini esas alır. TSE HYB doğrultusunda hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen endüstri hizmet yeterlilik standartlarını takip ederek uygulayabilirler.

KOSGEB Danışmanlık Desteği

KOSGEB Destekli Belgelendirme

Farklı endüstrilerdeki gereksinimlere yönelik çözümler için işletmelere KOSGEB destekli belgelendirme programı da yardımcı olmaktadır. Bu program kapsamında, işletmeler ya da girişimciler KOSGEB’ten endüstri gerekliliklerini yerine getiren ISO Belgeleri için danışmanlık hizmeti alabilirler.

Belgelendirme desteği kapsamında;

 • TSE’den alınacak belgeler için destek oranı, 
 • TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler için destek oranı,
 • İşletmelerin yurt dışından alacakları CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler için destek oranı,
 • Yurt dışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi ve diğer belgeler için destek üst limiti güncel rakamları için bizimle iletişime geçiniz.

Kalite Yönetim Sistemi ve Uygulamaları Genel Avantajları

Kalite Yönetim Sistemi genel olarak endüstrilerin kalite standartlarının, hizmet niteliğinin ve müşteri memnuniyeti skorunun yükseltilmesini hedefleyen bir uygulama olarak öne çıkar. Bu doğrultuda, kalite yönetim sistemi uygulamalarını takip eden işletmeler, kendi sektörlerinde rekabet avantajı elde ederler. Daha global bir yönetim ve kalite anlayışı benimseyerek ürün ya da hizmetlerini geliştirebilirler. Tüm bunların yanı sıra kalite yönetim sistemi uygulamaları işletmelerin kendi yapılarına uygun olan ISO Belgeleri gibi olanaklardan faydalanmalarına da olanak verir.  İşletmeler bu sayede kalite hedeflerini uzun vadeli bir şekilde belirleyip geliştirebilirler.

Etkili bir yönetim sisteminin bir kuruluşa faydaları şunları içerir:

 • Kaynakların daha verimli kullanımı ve iyileştirilmiş finansal performans
 • İyileştirilmiş risk yönetimi ve insanların ve çevrenin korunması
 • Tutarlı ve iyileştirilmiş hizmetler ve ürünler sunmak için artan yetenek, böylece müşteriler ve diğer tüm paydaşlar için artan değer.

Bu konularda detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Sorularınızı Yanıtlayabilirim