TÜRKAK akreditasyonlu belgelendirme işlemlerinde ve CE belgeleri danışmanlık hizmetlerinde KOSGEB desteği kullanabilirsiniz.

ISO 14001 Belgesi Nedir?

ISO’nun Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS), işletmelerin çevreye verdikleri vermeleri olası zararların sistematik olarak azaltılması (mümkünse kaldırılması) için geliştirilmiştir.

Üretimde, hammadde aşamasından nihai ürün durumunda müşterilere arz edilmesine kadar geçen sürecin her bir aşamasında çevresel unsurların belirlenmesi ile söz konusu unsurların gerekli görülen muayeneler ve önlemlerin gerçekleştirilmesi ile kontrol altına alınması suretiyle çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını ifade eder. Uluslararası Standartlar Organizasyonunun yayınladığı standartlar serisidir.

Söz konusu ISO 14000 standardı neyin üretildiğinden ziyade nasıl üretildiğiyle ilgilenen bir sistem standardının adıdır. ÇYS Belgesi, doğrudan sisteme verilen belge olup, “çevre performansının izlenmesi” ile “sürekli iyileştirilmesi” temeline dayanmaktadır. Çevre etkenlerine ilişkin ilgili mevzuat tarafından tanımlanmış şartlara uymayı zorunlu kılmaktadır.

ISO 14001 Belgesi Ne Gibi Yararlar Sağlar?

ISO 14001 uygulaması gerçekleştirilen firmalarda aşağıda yer alan faydaların ortaya çıktığı görülmektedir;

 • Maliyet tasarrufu
 • Çevresel performans artışı (hedefler ışığında yönetim)
 • Firma itibarı ile pazar payında artış sonucu rekabet gücünde artış
 • Verimlilikte gelişim
 • Vergi, kredi ve sigorta avantajları
 • Firma faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ile çevre riskleri belirlenip kontrol edilebilmesi sonucunda çevreyi olumsuz etkileyen faktörlerde azalış
 • Çevre etkisindeki maliyetlerde düşüş
 • Çevre konusundaki yasalara ve mevzuata uyum
 • Acil durumlarda ortaya çıkabilecek çevre etkilerinde azalma ya da tamamıyla ortadan kaldırma
 • Kanuni düzenleme sonucu kurulan kurumlara karşı sorumluluklar yönüyle gerekli mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğunun dokümanlara aktarılarak ISO 14001 Belgesi ile gösterilmesi
 • Ulusal ve uluslararası arenada tanınmışlık sağlanması ile kuruluşun prestij kazanması
 • Şirket çalışanlarına verilen eğitimlerle personelde çevre bilincinin artması
 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmanın çalışanların motivasyonunu artırması
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilmesi
 • Bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansının artması
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanılması (enerji, su vb. tasarrufu)
 • Çevreye bırakılan artıklarda azalış

ISO 14001 Belgesi Kimler İçin Gereklidir?

Daha yaşanabilir bir çevre için bu sistem;

 • Makine / metal ekipmanları
 • Kozmetik ürünler
 • Kimyasal ürünler
 • Medikal ürünler
 • Tarım ürünler
 • Su ve su ürünleri
 • Gıda ürünleri
 • Laboratuvarlara
 • İnşaat, yol yapım, enerji firmalarına,
 • Özetle her türlü üretim ve satış yapan firmalara gereklidir.
Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .