fbpx

G İşaretleme

CE belgesine tabi olanların dışından üretimi gerçekleştirilen yapı malzemeleri piyasaya arz edilirken üzerinde bulunması zorunlu olan bir işarete “G” ve bu işarete ait olan belgeye “G belgesi” adı verilir. Ülkemizde halen kullanılmaya devam eden G, etiket ve ambalaja konulduğu gibi ürüne ait olan ticari belgelere de eklenmektedir.

Hangi Malzemeler İçin G Belgesi İşareti Zorunludur?

Çıkarılan yönetmelikte, G işaretinin konulacağı ürünler yapı malzemeleri, bina ile diğer inşaat mühendisliği işlerini kapsayan yapı işlerinde kalıcı şekilde kullanılan ve CE mevzuatına tabi olmayan malzeme ve ürünler olarak tanımlanmıştır. Hazır beton ve inşaatlarda kullanılan beton çelik çubukları ilgili yönetmelik çerçevesine giren yüzlerce malzeme arasında en önemlileri olarak yerini almaktadır.

 

G Belgesi İşaretinin Yasal Dayanağı Nedir?

Mevzuat kapsamında yer alan ürüne dair performans değerleri G Belgesi ile beyan edilirken tabi olduğu mevzuatta belirtilen standarda (standardın bulunmaması halinde bir ulusal teknik onaya) göre uygunluğu değerlendirilir. Yasal standarda uygun yapılacak değerlendirme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilmiş olan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarından herhangi biri tarafından G Belgesi verilmesi suretiyle tamamlanır.

 

“CE” ve “G” Belgesi Yönetmeliğinin Getirdikleri

1 – Başlangıç Tip Deneyi: Mevzuat kapsamında yer alan ürünün uygunluk teyit sistemi nezdinde tasarlanıp tasarlanmadığı kontrol edilerek üretici veya onaylanmış kuruluşun gerçekleştirdiği aktivitedir.

2 – Fabrika Üretim Kontrol Sistemi: İmalatçının üretim koşullarını ve üretim yerini temel güvenliği sağlayacak şekilde düzenlemesidir. Söz konusu iki faaliyetten hangisini üreticinin hangisini Bakanlığın yerine getireceği faaliyet olduğunu tespit eden mekanizmaya Uygunluk Teyit Sistemi adı verilir. 

Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .