fbpx

CE Belgesi

Mevzuat gereği üretici tarafından hazır bulundurulması gereken Teknik Dosya, hem CE markalama – belgelendirme, hem de ürünün özelliklerini ve üretim süreçlerini gösteren bir dosya olup, bu konuda MA Belgelendirme olarak uygun fiyat, kaliteli hizmet ve kurumsal çözümler sunmaktayız.

2 Onaylanmış Kuruluş ile yapmış olduğumuz çözüm ortaklığı ile firmanızın ihtiyaç duyduğu belgeyi çok daha hızlı ve hesaplı rakamlar ile alabilirsiniz.

CE Belgesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

CE (Conformite European) Belgesi, ilgili ürünün “Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunun” ispatıdır. European Conformity ise Avrupa normlarına uygunluğu ifade eder. Bu işaret, ürün veya ürün grubunun, AB’nin sağlık, çevre ve güvenlik ile tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, “ürün direktifleri”ne uygunluğu göstermektedir. CE işareti bulunmayan ürünler AB ülkelerine girişi olamaz. Ürünlerin AB iç pazarında “serbestçe dolaşımına” imkan veren bir “Endüstriyel Ürün Pasaportu” hükmünde olan işaretin kullanım zorunluluğu 01.01.2004’ten itibaren Türkiye iç pazarında da söz konusudur. İşaretin, AB içerisinde ürünlerin serbestçe dolaşımını sağlama fonksiyonu vardır.

Bazıları durumlarda karıştırıldığının aksine CE İşareti, bir kalite markası hükmünde değildir. İşaret, herhangi bir markayı da temsil etmemektedir. Ürüne, ambalaja ve ilgili dokümana, imalatçı tarafından yapıştırılan bir belgedir.

CE İşareti, bir ürünün Avrupa Birliği’nin “Yeni Yaklaşım Direktifleri”ne uygun olarak üretilip belgelendirildiğini gösterir. Özetle bir ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı; çevrenin ve tüketicinin korunması açısından gerekli asgari güvenlik koşullarına haiz olduğunu gösteren bir işarettir.

Söz konusu “Yeni Yaklaşım Direktifleri” kapsamındaki bir ürünün CE İşaretli olarak piyasaya sunumu “üreticinin” bir sorumluğudur.

Burada önemle üzerinde durulması gereken husus, üretici veya yetkili temsilcisi AB’ye dahil değilse, bahse konu sorumluluk ithalatçının üzerindedir. Daha geniş bir şekilde ifade etmek gerekirse ithalatçı, ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygunluğunu garanti etme sorumluluğundadır.

CE İşareti (CE Belgesi) Ne Gibi Yararlar Sağlar?

 • Ürünün Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı ve pazarlanması
 • Ürünlerin, ulusal ve uluslararası düzeyde pazarlanabilmesi için üzerine “CE” işareti konulma zorunluluğunun karşılanması
 • Ürünün Avrupa Birliği teknik mevzuatına uygunluğunu temsil etme
 • Bir nevi “ürün pasaportu” fonksiyonunu icra etme
 • Kalitenin başladığı düzeyi gösterme
 • Emniyetsiz ve kalitesiz olarak nitelenmenin engellenmesi
 • Bu işareti taşıyan ürün AB ülkelerinde, yasal gerekçelerle geri çevrilememe
 • Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluk
 • AB dışında üretilen ürünler için de bir “Pasaport” niteliği

Hizmet Sunduğumuz Direktifler Listesi:

 • Makine Emniyet Yönetmeliği
 • Medikal Cihazlar Yönetmeliği
 • Alçak Gerilim Cihazları
 • Basınçlı Ekipmanlar
 • Basit Basınçlı Kaplar
 • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
 • Gaz Yakan Cihazlar
 • Yapı Malzemeleri
 • Asansörler
 • Açık Alan Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu
 • Sıcak Su Kazanları

Üretim yapan firmaların CE markalama – belgelendirme yapma zorunluluğu, bahse konu bütün direktiflerde bulunmaktadır. Konu ile görevli bakanlıklara bağlı il müdürlükleri aracılığı ile CE belgesinin denetimleri yapılmaktadır. CE belgesi almayan firmalar bu şekilde üretime devam ettiği takdirde cezai yaptırımlarla karşılaşırlar.

MA Belgelendirme olarak mevzuat gereği üretici tarafından hazır bulundurulması gereken Teknik Dosya hem CE markalama – belgelendirme, hem de ürünün özelliklerini ve üretim süreçlerini gösteren bir dosya olup, bu konuda MA Belgelendirme olarak uygun fiyatlar ile danışmanlık hizmeti sunabiliriz.

Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .