fbpx

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

1957 yılında Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) mevzuatına 2010 yılından beri taraf olan ülkemiz, taraf olmanın gereği olarak iç mevzuatında düzenlemeye gitmiştir. 2013 yılının Ekim ayında “Tehlikeli Malların Karayolunda Taşınması” hakkında çıkarılan yönetmelikte değişikliğe giderek firmalara “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı” hizmeti alma zorunluluğu getirmiştir. Söz konusu hizmet alma zorunluluğunun çerçevesi 2014 yılının Mayıs ayında yayınlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği” ile ayrıntılı bir şekilde tarif edilmiştir.

30 Haziran 2015 tarihinde şirketlerin tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma veya bulundurma mecburiyeti başlamıştır. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunlu hale gelmiştir.

2017 yılbaşından itibaren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yoğun bir şekilde denetime tabi tutulacak bu konu hakkında firmanızın ihtiyacını karşılamak ve en kaliteli hizmeti almak için lütfen bize ulaşın. Alanında uzman Güvenlik Danışmanları ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti sunmaktayız. Sadece ilgili bakanlık tarafından sertifika verilen kişiler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı yapabildiğinden yukarıda ifade edilen sektörlerde faaliyet gösteren bir işletmeniz varsa cezai müeeyyide ile karşılaşmamak maksadıyla ivedilikle hizmet talebinde bulunmanız uygun olacaktır.

Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .