fbpx

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Geniş bir yolculuğu ilgilendiren kalite, öncelikle ürün fikrinden başlar. Ardından hammadde, üretim süreçleri, kullanılan teknolojileri içine aldığı gibi çalışanlar ve çalışma ortamı ve işletmeyi ilgilendiren bütün alanları kapsamaktadır. ISO 9001 Belgesi veya başka bir deyişle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartları, kalite yönetim sisteminin kurularak kaliteye yaklaşılmasını gerekli görmektedir.

ISO 9001 Belgesi Nedir? 

Belgeyle müşteriye ulaştırılan ürünün kaliteli olduğuna dair güvence verilmektedir. ISO 9001 Standartları işletmelerin toplam kalite hedeflerine ulaşmalarına rehberlik yapmak üzere tasarlanmıştır. ISO 9001 bir kurumun ürün/hizmet kalitesini etkileyen tasarım, geliştirme, üretim, yönetim, tesis ve hizmet v.b.ilgili standartları belirlemektedir. 

iso 9001 kalite yönetim sistemi
ISO 9001 Kaliye Yönetim Sistemi’nde Profesyonel Danışmanlık

ISO 9001: 2015 İlkeleri 

ISO 9001 Belgelendirme uygulanacağı kuruluşta sekiz yönetim prensibini getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu prensipler:

 1. Müşteri odaklılık
 2. Liderlik
 3. Çalışanların memnuniyeti
 4. Proses yaklaşımı
 5. Yönetimde sistem yaklaşımı
 6. Sürekli iyileştirme
 7. Verilere dayalı karar verme süreci
 8. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Vermeye Yetkili Firmalar

ISO belgesi verme yetkisi yalnızca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılmaktadır. 

7 Soruda ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 belgesi almak isteyen bir kuruluşun önce standartları yerine getirmesi isteniyor. Daha sonra standartları yerine getirdiğini kanıtlaması gerekiyor. 

İşletmelerin ISO 9001 belgesi alabilmesi için bu aşamada bir danışmanlık kuruluşuna başvurması işini oldukça kolaylaştıracaktır. MA Belgelendirme & Mühendislik olarak bu konuda ehil kadromuzla hizmetinizdeyiz. Danışmanlık almaya başladığınızda şu adımlar takip edilecektir:

 1. Standartlara uygunluğun ölçülmesi
 2. Standartlara uygun olmayan bölümlerin düzeltilmesi
 3. Prosedürlerin uygulanması
 4. Teftişin yapılması
 5. Teftişin başarılı geçmesi durumunda belgenin alınması

ISO 9001 Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 9001 belgesini, sektör gözetmeksizin her türden kurum ve kuruluş alabilir. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Zorunlu Mu?

Zorunlu değildir. Ancak ISO 9001 belgesi alan işletmeler, genel kalite standartlarını karşıladıklarını kanıtladıkları için müşteri gözünde imajını yükseltirken, dış pazarlarda rekabet gücünü arttırır. Ayrıca iş kalitesiyle iş süreçleri olumlu etkilenir. ISO 9001 Kalite yönetim sistemi belgenin ötesinde bir kalite gerçeği sunar.

iso 9001 belgesi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 4

ISO Belgesi Almak İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

 • Vergi levhası
 • İmza sirküsü
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Oda sicil kayıt belgesi
 • SGK hizmet listesi
 • Gıda firmaları için işletme kayıt belgesi 

ISO 9001:2015 ile ISO 9001:2008 Arasında Fark Var Mı?

ISO 9001:2015 Belgesi’ne göre başvuru yapacak olan firmalardan kendilerini tanıtma konusunda daha net bir duruş isteniyor. 2015 güncellemesi ile firmaların güçlü ve zayıf yönlerini daha ayrıntılı bir şekilde anlatmaları bekleniyor. Bunu  başaran firmalar, ISO belgesi almaya hak kazanıyorlar.

Önemli değişikliklerden bir tanesi de ürün ve hizmetlere bakış açısında gerçekleşti. 2008 standardında ürün ve hizmetler ayrı ayrı incelenerek değerlendiriliyordu. Fakat bu inceleme aşaması 2015 güncellemesi ile beraber birleştirilerek tek bir konu başlığında ele alınmaya başlandı.

Bir başka değişim, yönetim şeklinde gerçekleşti. 2008 standartlarında tek bir kişi/yetkili kendi alanından sorumluydu. Ancak 2015 standartları ile yönetim anlayışı proseslerin kontrolüne geçti. 2015 güncellemesi yönetim sürecine proaktif bir süreç dahil etti. Bu süreçte olası riskler hesaplanarak  ortaya çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.

ISO Belgesi Kaç Yıllıktır?

3 (Üç) yıllıktır.

ISO 9001 Belgesi Fiyatı Nedir?

Bu konuyla ilgili olarak hemen bir danışmanımız size yardımcı olabilir. Lütfen bizimle bilgilerinizi paylaşın ve size özel teklifimizi sunalım.

KOSGEB Desteği ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

TÜRKAK akreditasyonlu belgelendirme işlemlerinde ve CE belgeleri danışmanlık hizmetlerinde KOSGEB desteği kullanma imkanı bulunuyor.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Önemi

ISO 9001 kalite yönetim sistemi neden önemli? Bu soruya cevap vermeden önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bilgi Erişim Müdürlüğü’nce yayınlanan verilere bir bakalım. Bu yıl Ağustos ayında bir önceki yıla göre kapanan kooperatif sayısı %78,1 oranında artarken kapanan gerçek ticari işletme sayısında ise %19,7 oranında artış görülmüştür. Kapanan şirket sayısı ise %7 oranında artmıştır. Kalite sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu bu oranlar göstermektedir. Şirketleri ayakta tutan en önemli faktör, kaliteli üretim ve bu üretimi sağlayan kalite sistemleridir. ISO 9001 Belgelendirme bu açıdan çok önemlidir.

Çünkü 21. yüzyılda yaşadığımız bugünlerde işletmelerin rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri üç ana parametreye bağlanmıştır: Bunlar kalite, verimlilik ve maliyettir. Son zamanlarda bu üç parametreye hızlı tepki verme de eklenmiştir. Bütün bunların yapılabilmesi kıt kaynakların etkin kullanılmasına bağlı olduğu kadar firmanın üst yönetiminden en alt birimindeki çalışana kadar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarını hak edecek şekilde eğitilmesi ile doğru orantılıdır. Çünkü gün geçtikçe daha fazla bilinçlenen tüketici, ürün aldığı firmanın kalitesinin kanıtı olan kalite belgesini talep etmektedir. Sadece bu da değil. ISO 9001 Belgelendirme aynı zamanda şirketlerin kendileri için de önem taşımaktadır. ISO 9001 Belgelendirme, şirketlere uluslararası pazarların kapılarını açmaktadır. 

ISO Belgesi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 5

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Faydaları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS)’nin Kuruluşa Sağladığı İç yararlar Şunlardır:

 • Personelin firmaya uyumunu sağlar.
 • Personelde kalite bilincini uyandırır.
 • Sistematikleşmeyi sağlar. İş aksaklıklarını önler. Zayiat azalır ve verimlilik artar.
 • Makine ve teçhizatların kontrolü sağlanır. Kullanım ömürleri ve verimlilikleri artar.
 • Kayıtların ve dökümanların saklanmasını sağlamak suretiyle geçmiş verilere dayanarak analiz yapıp doğru kararlar almayı kolaylaştırır.

ISO 9001 KYS’nin Dış Yararları 

 • Müşteri memnuniyetini ve müşteri sayısını arttırır.
 • Firmanın uluslararası sahada hüsnü kabul görmesine yardımcı olur ve ihracatı kolaylaştırır.
 • Kuruluşun imajını güçlendirir. Rekabet gücünü arttırır.
 • Teradikçilerin değerlendirilmesini öngörür. Daha iyi tedarikçi ilişkileri sağlanır.

Toplam Kalite Yönetimi Eşittir Japon Mucizesi

Japonlar kaliteyi müşteriye verilen söz olarak tanımlamıştır. Bu sözün yerine getirilebilmesi için bizzat işçiler tarafından da verilmesi gerektiğini fark eden Japonlar bu sayede dünya ticaretinde başrol oynayan oyuncular arasına girdiler. Japonlar 1960’lı yıllarda optik, 1970’li yıllarda elektronik, 1980’li yıllarda otomotiv sektöründe dünya liderliğini ele geçirmeyi başardılar. 

Başta Japon kuruluşları olmak üzere birçok dünya firması başarılarını Toplam Kalite Yönetimi (TKY)’ne borçludur.

PUKÖ Döngüsü

Kurumların ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gereksinimleri: 

Müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin eden ürün ve hizmetler “müşteri gereklilikleri” olarak görülür. Bu gereklilikler çoğunlukla ürün şartnamesi şeklinde ifade edilir. Müşteri tarafından ya da sözleşmelerde belirlenen müşteri istekleri, kuruluşun kendisi tarafından tanımlanır. Eninde sonunda her iki durumda da müşteri, ürünün kabul edilebilir ya da edilemez olduğuna karar verir. Müşteri ihtiyaçları ve beklentileri sürekli değişir. Bu sebeple kuruluşlar ürünlerini sürekli iyileştirmek zorundadır. Kalite, ürünlerin ve hizmetlerin farklılığı, yeniliği içeren sürekli bir arayışı gerektirir. Hizmetlere ilişkin şartnameler ve standartlar bu sebeple tek başına yeterli olmamaktadır. Burada Kalite Yönetim Sistemi’nin standartları ve kuralları geliştirilip ürün ve hizmetlerin kalitesine ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak devreye sokulmuştur. Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al şeklinde formüle edilen PUKÖ döngüsü kaliteyi iyileştirmek, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak ve rekabette öncü olmanın kilit yöntemlerindendir. Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımı sayesinde kuruluşlar kendilerini geliştirir. Ve sistemlerini aşağıdaki doğrultuda geliştirmeye çalışırlar. 

Müşteri isteklerinin analizi,

 • Müşteri isteklerini ve beklentilerini tam olarak karşılama,
 • Müşterilere uygun ürünlere, ulaşmayı etkileyen prosesleri tanımlama,
 • Prosesleri kontrol altında tutma
 • Kalite problemlerini çözebilme  

“Pabucun Dama Atılması Nereden Geliyor?”

Bugün kalite yönetim sisteminde karşımıza çıkan bir çok maddeye Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları döneminde Türk ticaret esnafının başarıyla uyguladığını biliyor muydunuz? Ahilikte kalite standart anlayışı “Müşteri velinimettir” sözüyle çağdaş kalite anlayışıyla örtüşmektedir. Çünkü bugünde müşteri odaklılık Toplam Kalite Standartlarının en önemli başat maddelerinden biridir. Türkçe’de hala kullanılan “Pabucu dama atmak” deyimi, Ahilik teşkilatının uygulamalarından gelmektedir ve ahiliğin kalite kontrol sisteminin bir özetidir. Standartların altında imalat yapanlar veya sahte mal üreterek piyasa mal sürenler esnaf topluluğu tarafından tepkiyle karşılanır. O dükkan uyarıları dikkate almaması durumunda kapatılır ve bu bir ayakkabı üreticisi ise pabucu (ayakkabı) dama atılarak cezalandırılır.

İnsan Hakkı Duyarlılığında Hareket Etmek

Kalite ve müşteri kalite standartlarının olmazsa olmazlarındandır. Konuya geleneklerimizin yaklaşımına bir göz attığımızda örf ve adetlerimizin toplumsal hayatta öne çıkardığı iki önemli ilke görürüz: İnsan hakkı duyarlılığı, helal kazanç bilinci. Bu iki kavram, iş hayatında kalite ve verimliliğin kaynağını oluşturmaktadır. 

Siz de kurumunuzun ihtiyacı olan kalite belgelerini alması konusunda bize danışabilir danışmanlığımızla kısa zamanda kurumunuzun ihtiyacını giderebilirsiniz.

TÜRKAK akreditasyonlu belgelendirme işlemlerinde ve CE belgeleri danışmanlık hizmetlerinde KOSGEB desteği kullanabilirsiniz.
Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .