ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

TÜRKAK akreditasyonlu belgelendirme işlemlerinde ve CE belgeleri danışmanlık hizmetlerinde KOSGEB desteği kullanabilirsiniz.

ISO 9001 Belgesi Nedir?

ISO, “International Organization for Standardization” ifadesinin kısaltmasıdır (Türkçe karşılığı “Uluslararası Standardizasyon Örgütü”). ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri memnuniyetinin arttırılması için uygulandığı kuruluşta (şirket, dernek, organizasyon vb.) bir yönetim sisteminin olduğu (ürettiği ürün veya hizmetlerin uluslararası kabul edilmiş yönetim sistemi gereklerine uygun sistem) ve sistemin sürekliliğinin sağlandığı anlamına gelir.

Kalite politikası, organizasyon planı, işlem prosesleri, işleyiş prosedürleri, işleyişle ilgili formlar ve talimatlar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni teşkil eder. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ürüne değil sisteme verilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, şirket işleyişi detaylı bir şekilde tarif edilmiş ve tarife uygun olarak uygulanan bir yapıdır. Temel olarak “yazdığını yap, yaptığını yaz” sloganıyla tanınır.

ISO 9001 Belgesi Ne Gibi Yararlar Sağlar?

ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi uygulanan kuruluşlarda aşağıda yer verilen yararlar gözlemlenir.

 • Müşteri memnuniyeti
 • Müşterileri sayısında artış
 • Personelin kalite bilinci, etkinliği ve üretkenliğinde artış
 • Çalışanlarda yetki – sorumluluk bilincini yükseltme
 • Şirket işleyişinde sağlanan standardizasyon sayesinde “sadık” müşteriler üretme
 • İşletmede kayıtların ve dokümantasyonun düzenli ve etkin tutulması
 • İşletmede gerçekleştirilen faaliyetlerin (veriler ve istatistiki ölçümler sonucunda) analizlerinin kolayca yapılabilmesi, gelecekle ilgili rahat planlama yapılabilmesi
 • Kuruluş itibarına olumlu katkı
 • Kamu kurum ve kuruluşların ihalelerinde yeterlilik
 • Rekabette olumlu avantaj sağlama
 • Tedarikçi firmaların seçimi ve değerlendirmesinde etkinlik
 • Kurumsallaşmaya katkı
 • Şirket ikliminde olumlu kültürel değişim
 • Maliyetlerin azaltılmasına katkı
 • Müşteri beklenti ve ihtiyaçları karşısında esnek bir karşılama yeteneği
 • Organizasyonun düzenlenmesi sonucu her bir çalışanın görev yetki ve sorumluluğu belirleme
 • Çalışanların performansına, motivasyonuna katkı ve rahat bir çalışma ortamı sağlama
 • Üst yönetime kolay bir yönetim şekli sağlama
 • Zamandan tasarruf
 • Kalite maliyetlerinde düşüş
 • Fire – hurda miktarında düşüş
 • Çalışanların verimliliğini artırma
 • Hatalı ürün miktarının azalması
 • Kaynakların (İnsan, zaman, makine, sermaye) optimum kullanımı
 • Üretimde ve kârda artış
 • Pazarda rekabet şansını arttırma
 • Üretim, planlama, zamanında teslimi kolaylaştırma

ISO 9001 Belgesi Kimler İçin Gereklidir?

 • İnşaat, yol yapım firmaları
 • Bilişim, yazılım firmaları
 • Her türlü hizmet işi yapan firmalar
 • Metal / makina ekipmanlari üreten/satan firmalar
 • Eğitim hizmetleri veren firmalar
 • Toptan ticaret yapan firmalar
 • Perakende ticaret yapan firmalar
 • Analiz, test ve kalibrasyon firmaları
 • Medikal / kozmetik firmaları
 • Otomotiv yedek parça üreten / satan firmalar
 • Doğalgaz / mühendislik firmaları
 • Servis tipi işletmeler
 • Gıda firmaları (cafe, restoran, lokanta, hotel)
 • Laboratuvarlar
Belgelendirme Hattı
Sorularınızı Yanıtlayabilirim