fbpx

ISO 21001 Belgesi Nedir ?

ISO 21001, Eğitim Organizasyonu Yönetim Sistemleri, ISO tarafından 1 Mayıs 2018’de yayınlanan uluslararası bir standarttır. Öğrenici ve diğer yararlanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek eğitim ürünleri ve hizmetleri sağlayan kuruluşlar için ortak bir yönetim aracı sağlamayı amaçlar, bir eğitim kuruluşu, öğrenen ve diğer ilgili taraflar arasındaki özel etkileşime odaklanır.

Eğitim kurumları için ISO 21001 Standardının geliştirilmesinde 39 ulusal standardizasyon kuruluşundan 86 uzman ve çeşitli eğitim kuruluşlarından paydaş kuruluşların temsilcileri yer almıştır.

Eğitim Kurumları için Yönetim Sistemi Nedir?

Eğitim-Öğretim kuruluşları için öğrenci ve diğer yararlanıcılar ile diğer ilgili tarafların beklentilerini yerine getirmek kritik derecede önemlidir. Artan rekabet ortamında kuruluşların bu konudaki yeteneğini sürekli iyileştirmesine devamlı bir ihtiyaç vardır. ISO 21001 standardı eğitim sektörü bağlamında dünya çapında ortak bir yönetim aracı oluşturmak amacını taşımaktadır.

iso 21001
ISO 21001 ile kalitenizi belgeleyin

ISO 21001 Bağımsız Bir Yönetim Sistemidir

ISO 21001 bağımsız bir yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001 ve ISO gereklilikleri ile uygundur. Bu gereklilikler belirli bir üst yapı, aynı ara metin ve ana tanımlarla birlikte ortak terimleri içerir. Standardın gereksinimleri geneldir ve eğitim, öğrenme ve araştırma yoluyla bilgi, beceri ve tutumların gelişiminin desteklemek için bir müfredat kullanan herhangi bir kuruluşa uygulanabilir. Ayrıca ana faaliyet alanı eğitim olmayan kuruluşlar içindeki mesleki eğitim departmanları benzeri yerlerde de uygulanabilir.

ISO 21001 Kapsamı Nedir?

ISO 21001:2018, aşağıdaki durumlarda eğitim kuruluşları için bir yönetim sistemi (EOMS) için gereksinimleri belirtir:

 1. Öğretme, öğrenme veya araştırma yoluyla yeterliliğin kazanılmasını ve geliştirilmesini destekleme yeteneğini göstermesi gerekir;
 2. Sistemin iyileştirilmesine yönelik süreçler ve öğrencilerin ve diğer yararlanıcıların gereksinimlerine uygunluğun güvencesi de dahil olmak üzere, yönetim sismetiminin etkin bir şekilde uygulanması yoluyla öğrenicilerin, diğer yararlanıcıların ve personelin memnuniyetini arttırmayı amaçlar.

Eğitim kurumları yönetim sisteminin tüm gereksinimleri geneldir ve türü, boyutu veya sunum yöntemi ne olursa olsun öğretme, öğrenme veya araştırma yoluyla yetkinlik gelişimini desteklemek için bir müfredat kullanan herhangi bir kuruluşa uygulanabilir olması amaçlanmıştır.

ISO 21001 mesleki eğitim departmanları gibi asıl işi eğitim olmayan daha büyük organizasyonlardaki eğitim organizasyonlarına uygulanabilir.

ISO 21001 KYS yalnızca eğitim ürünleri üreten kuruluşlar için geçerli değildir.

iso 21001 belgesi
ISO 21001 Belgesi Nedir ? 5

Neden ISO 21001 Belgesi

Eğitim kurumları genellikle şu sebeplerle ISO 21001 standardını uygulamak isterler;

 • Kuruluş öğretme aracılığıyla yetkinleşme ve geliştirmeyi destekleme kapasitesini kanıtlama ihtiyacı duyduğunda
 • Kuruluş öğrenciler ile ilgili tarafların ve personelin memnuniyetini arttırmayı hedeflediğinde

ISO 21001’in Faydaları

 • Amaçların ve faaliyetlerin eğitim politikası ile (misyon ve vizyon dahil) daha iyi uyumlaştırılması
 • Herkes için kapsayıcı ve hakkaniyetli (eşit şekilde) kalitede eğitim verilerek sosyal sorumluluğun geliştirilmesi
 • Bütün öğrenicilere özellikle de özel eğitime ihtiyaç duyanlara, uzaktan eğitim alanlara ömür boyu öğrenim fırsatları için daha fazla kişiselleştirilmiş eğitim ve etkin cevap sağlanması
 • Etkinliğin ve verimin arttırılması ve kanıtlanması için uyumlu süreçler ve değerlendirme araçları
 • Kuruluşun saygınlığının (itibarının) arttırılması
 • Eğitim kuruluşunun etkili eğitim yönetim uygulamalarına olan taahhüdünü gösteren bir araç
 • Kuruluşun gelişimi için kültür oluşması
 • Bölgesel, ulusal, açık, tescilli ve diğer standartların uluslararası uyumun sağlanması
 • İlgili tarafların katılımının genişletilmesi
 • Mükemmeliyetçilik ve yeniliğin teşvik edilmesi

ISO 21001 Prensipleri

ISO 21001 standardını uygulamayı taahhüt eden kurumlar için aşağıdaki yönetim prensipleri dikkate alınmalıdır;

 • Öğrenicilere ve diğer yararlanıcılara odaklanılması
 • Vizyon sahibi liderlik
 • İnsanların katılımı
 • Süreç yaklaşımı
 • İyileştirme
 • Kanıta dayalı kararlar
 • İlişki yönetimi
 • Sosyal sorumluluk
 • Erişilebilirlik ve eşitlik
 • Eğitimde etik davranış
 • Veri güvenliği ve koruması
 • ISO 21001 İlgili Taraflar (Paydaşlar)
 • Öğreniciler
 • Öğrenciler
 • Çıraklar
 • Diğer yararlanıcılar
 • Devlet
 • İşgücü Piyasası
 • Ebeveynler ve veliler
 • Personel
 • Çalışanlar
 • Gönüllüler

Diğerleri

Eğitim Öğretim Kuruluşları: Hem rakip hem işbirliği yapılan kuruluşları kapsar

Medya ve Toplum: Eğitim öğretim kuruluşuyla çıkarları kesişenleri kapsar

Dış Tedarikçiler: Dışarıdan hizmet sağlayan tedarikçileri kapsar

Hissedarlar: Kuruluştaki hisselerin sahiplerini ve tek tek sahiplerini kapsar

Ticari Ortaklar: Bir dersin sunulmasına ortak olan sponsorları ve işletmeleri kapsar

Mezunlar: Bir eğitim öğretim kuruluşunun önceki mezunlarını kapsar.

ISO 21001 Maddeleri

 • Kapsam
 • Bağlayıcı atıflar
 • Terimler tanımlar
 • Kuruluşun konu kapsamı
 • Liderlik
 • Planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Performans değerlendirmesi
 • İyileştirme

ISO 21001 Belgesi Geçerlilik Süresi ?

Her yıl ara denetime girmek şartıyla 3 yıl olup bu denetimlerle ilgili firmada ISO 21001 Standardı’na uygun dokümanların varlığı ve sistemin gerektiği gibi uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilir.

ISO 21001´i Nasıl Alabilirim?

MA Belgelendirme & Mühendislik’in uzman kadrosunun aracılığı ile ilgili standarda sahip olabilirsiniz. Firmamız sizlere ilgili standart için gerekli dökümantasyonları hazırlamakta ve kurumunuzu sisteme hazır bir hale getirmeye yardımcı olacaktır. Sektörün bu alandaki en yetkin kadrosuna sahip olan firmamızın tecrübeli danışmanları bizimle iletişime geçmenizin akabinde konu ile ilgili bilgileri ve programını aktaracaktır. Ön görüşme yapıldıktan sonra görevlendireceğimiz bir danışmanın yardımıyla ISO 21001 standardı için yapılması lüzumlu tüm sistem gereklilikleri kurumunuza entegre edilecektir. Gerekli eğitimlerin verilmesinin ardından danışmanlık sürecinin tüm aşamaları firmamız tarafından takip ve kontrol altında olacaktır. Belgelendirme işlemleriniz için denetim ve belgelendirme süreçlerinin ilk andan son ana kadar yanınızda olacak ve olası eksikliklerin giderilmesine yönelik birlikte çalışacak MA Belgelendirme & Mühendislik firması size bir telefon kadar yakın.


Gelen telefonla birlikte size rakipleriniz karşısında bir adım öne geçirecek ve imajınıza katkı sağlayacak olan ISO 21001 Eğitim Kurumları Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmanız için çalışmalara birlikte başlayacağız. Bu kapsamda kurumuzun ilgili tüm sisteminin düzenlenmesi ve standarda uygun bir hale getirilmesinin yanında ara denetimlere hazır halde olmasını sağlayacağız. Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının sonrasında sisteme hazır hale getireceğimiz kurumunuza düzenli olarak danışmanlık hizmetini devam ettireceğiz. Çünkü üç yıllık süresi olan belgenin ara denetimlerden geçmesi önemli bir hazırlık sürecini gerektirmektedir.

M&A Belgelendirme

Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .