TÜRKAK akreditasyonlu belgelendirme işlemlerinde KOSGEB desteği kullanabilirsiniz.

Sistem Belgelendirme

ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001,ISO22000,ISO27001,ISO13485 Yönetim Sistemleri ve Helal Gıda belgelendirmeleri yapmaktayız.

Ürün Belgelendirme

CE Belgesi, G İşaretleme, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, TSE-HYB, TSEK Kalite Uygunluk Belgesi hizmetlerini vermekteyiz.

Danışmanlık ve Eğitim

KOSGEB ve KOBİ Hibe ve Destekleri, KYS Eğitim ve Danışmanlığı, Marka Tescil Danışmanlığı, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz.

Çözüm Ortaklarımız