TÜRKAK akreditasyonlu belgelendirme işlemlerinde KOSGEB desteği kullanabilirsiniz.

Sistem Belgelendirme

ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001,ISO22000,ISO27001,ISO13485 Yönetim Sistemleri ve Helal Gıda belgelendirmeleri yapmaktayız.

Ürün Belgelendirme

CE Belgesi, G İşaretleme, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, TSE-HYB, TSEK Kalite Uygunluk Belgesi hizmetlerini vermekteyiz.

Danışmanlık ve Eğitim

KOSGEB ve KOBİ Hibe ve Destekleri, KYS Eğitim ve Danışmanlığı, Marka Tescil Danışmanlığı, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz.

Belgelendirme Hattı
Sorularınızı Yanıtlayabilirim