fbpx

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; sistemin tasarımı, kurulumu, devreye alınması ve sürekli olarak iyileştirilmesi konusunda kurallar ortaya koyan bir bütündür. İşletmelerin faaliyetlerini sürdürdüğü alanlarda gerçekleşmesi muhtemel hastalık, kaza ve yaralanmaların önlenmesini hedefleyen bu sistem aynı zamanda çalışanlar için daha sağlıklı ve güvenilir bir ortam inşa edilmesini de hedeflemektedir. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yürürlükteki yasa ve yönetmelikler dikkate alınarak işletmelerin tam uyumu hedeflenmektedir. Bu yönüyle işletmenin faaliyet alanı ne olursa olsun ISO 45001 Belgesi alması ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanında maksimum hassasiyet göstermesi gerekmektedir. 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 3

ISO 45001 Belgesi Nedir?

İşletmelerin başta çalışanları olmak üzere faaliyetlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyeceği herkesi koruma altına alması gerekmektedir. Sağlık ve güvenlikten sorumlu olan işletme hukuki çerçevede bütün sorumluluklarını yerine getirmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında değerlendirilen fiziki ve duygusal sağlık ile alakalı ilgili önlemlerin alınmaması durumunda meslek hastalığı ve kazalarının yaşanması kaçınılmazdır. ISO 45001 Belgesi, kuruluşların uluslararası standartlarda iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kriterlerine uygun bir yapıya sahip olması açısından ihtiyaç duyulan politika, prosedür ve yaklaşımlarla alakalı çözümler sunmaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi diğer ISO sistemleri ile uyumlu olacak şekilde hazırlanarak uygulamaya konmuştur. Her işletme için uygulanabilir özellikleri bulunan ve proaktif bir İSG sistemi inşa edilmesini sağlayan bu belge aynı zamanda çalışanların da sorumluluklarını yerine getirmeleri noktasında özel bir yere sahiptir. Bütün paydaşların beklentilerinin karşılanması ve kurumsal bir İSG yapısının inşa edilmesi açısından işletmeniz için ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda profesyonel destek alabilirsiniz.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde işletmenin İSG performans takibinin yapılması ve sürekli iyileştirme süreçlerinin dikkate alınması söz konusu olmaktadır. Bu nedenle de sistem statik değil dinamik bir yapının inşa edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları ile Amaçlanan Nedir?

İşletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda profesyonel bir sonuca ulaşmaları açısından değeri tartışmasız olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile hedeflenen oldukça önemli konular vardır. Gerek yasal düzenlemelere uyum gerekse de risklerin ortadan kaldırılarak faaliyetlerin güven içinde gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Bir işletme için olmazsa olmazlar arasındaki ISO 45001 ile ilgili aşağıdaki hedeflere göz atmak gerekir.

 • Çalışanların iş sürecinde karşılaşacakları olumsuzlukları ortadan kaldırarak güvenli bir ortam kurmak,
 • İşletme içerisinde önemli bir risk olarak görülen yangın, makine kazaları ve diğer benzer risklerle alakalı incelemelerin yapılarak önlemleri almak,
 • Meslek hastalığı ve kazaların önlenmesi doğrultusunda yapılacak işlerin doğru bir şekilde temellendirilmesiyle üretimi sürdürmek.

Tüm hedeflerine bakıldığında sürdürülebilir iş ortamı ve güvenli bir süreç ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle de ISO 45001 Belgesi işletmeler açısından çok büyük önem arz etmektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

ISO 45001 Belgesi alarak ve standartlara uyumu sağlayarak işletmelerin daha güvenilir ve sürdürülebilir bir iş ortamı ortaya çıkarabildikleri bir gerçek. Ancak bu sistemle faydaları sınırlandırmak doğru olmayacaktır. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile aşağıdaki bütün faydaların ortaya çıkması söz konusudur.

 • İşyerinde gerçekleşen kazalar sakatlık ya da ölümle sonuçlanabildiğinden kurulan sistem sayesinde bu tür olumsuzlukların ortadan kaldırılması mümkündür.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının diğer uygulamalarla entegre edilmesi sayesinde kaynakların korunması söz konusudur. 
 • Sağlık ve güvenlikle alakalı önlemler alınmasıyla yönetimin bu alandaki taahhütleri yerine getirilir.
 • Kurum itibarının korunması ve firma imajının iyileştirilmesi sağlanır.
 • Çalışan motivasyonunun arttırılması çerçevesinde katılım, kuruma güven ve kuruluş değerlerine bağlılık sağlanır. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak hem ulusal hem de uluslararası seviyede mevzuata uygunluk sağlanır.
 • İSG ile alakalı uygulamaların kuruluş içerisinde sistemli olarak yayılması sağlanmaktadır.
 • Meslek hastalığı, kaza ve yaralanmalarda ciddi manada düşüş ortaya çıkar.
 • Arıza sürelerinin kısalmasıyla birlikte bu sorundan kaynaklanan kayıplar da ortadan kalkar.
 • Mevcut durumda ve gelecekte karşılaşılabilecek İSG ile alakalı sorunlara yönelik daha kaliteli çözümler ortaya konmaktadır.
 • Kuruluşun saygınlığı arttırılırken aynı zamanda sektörde rekabet gücünün de iyileştirilmesi mümkün olmaktadır. 
 • Kazalar sonrasında işletmede meydana gelen iş durması kaynaklı ekstra maliyetlerin ortadan kaldırılmaktadır.
 • İşletmenin varlığını risk altına atan yangın, patlama ve diğer tehlikelerin giderilmesi söz konusu olmaktadır.
 • Meslek hastalığı ve iş yeri kazaları nedeniyle ortaya çıkan iş gücü kayıplarının en az seviyeye indirilmesi mümkün olmaktadır.
 • Resmi makamlara karşı iş yerinin İSG duyarlılığının kanıtlanması mümkündür.

Tüm bu avantajları düşünüldüğünde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır. Siz de bu konuda dikkatli bir şekilde hareket ederek en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Hangi İşletmeler için Uygundur?

İşletmelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve makul bir hizmet sürecinin gerçekleştirilmesi açısından ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili ihtiyaçlara yönelik hareket edilmesi çok değerlidir. Bu çerçevede ISO 45001 Belgesi ile alakalı süreçlerin nasıl devam edeceğine dair değerlendirmeler yapmak önemlidir. Peki, bu sistem ve standartları tercih etmek isteyen işletmelerin ortak özelliği nedir?

Üretim, dağıtım ya da diğer faaliyetlerde bulunan işletmelerin tamamında iş kazaları ve meslek hastalığı riski bulunmaktadır. Masa başında çalışan ofis personelinin dahi meslek hastalığı ile karşı karşıya kalabileceği düşünüldüğünde İSG ile alakalı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu yönüyle işletmelerin hangilerinin ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında çözümlere başvuracağı net değildir. ISO çerçevesinde mutlaka uyulması gereken bir standart olarak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi bütün işletmelerde titizlikle kurulmalıdır. Yukarıda faydaları ve avantajları sıralanan sistem sayesinde işletmeye değer katacak bir yaklaşımın benimsenebileceği de göz ardı edilmemelidir.

Siz de faaliyet alanınız ne olursa olsun işletmenize yönelik başarılı bir süreçten yararlanmak istiyorsanız ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili profesyonel destek alabilirsiniz. Uzman ekip ve danışmanlık süreçleri çerçevesinde sonuç tam da arzu ettiğiniz şekilde olacaktır.

ISO 45001 Belge Alma Süreci

ISO 45001 Belgesi alarak işletmenizin uluslararası seviyede uyumlu bir organizasyona dönüştürülmesini sağlayabilirsiniz. Bu bağlamda başlatacağınız ISO 45001 Belgesi alma işlemlerinde nasıl bir yol haritası izleyeceğinize de karar vermelisiniz. 

İşletmenizin ISG kapsamında başarılı olması açısından öncelikle ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması hedeflenmelidir. Bu hedef doğrultusunda bağımsız ve akredite bir kuruluşun işletmenize gelerek eksikleri saptaması ve bu eksikler doğrultusunda nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiğini kararlaştırması önemlidir. Uzman ekibimiz bu konuda bütün beklentilerinizi karşılarken kaliteli bir sistem inşası için de değerlendirmeler gerçekleştirmektedir.

İşletme içerisindeki eksiklerin saptanması, eksiklerin giderilmesi ve uluslararası standartlar doğrultusunda uygun bir organizasyonun kurulması arzu edilmektedir. Bu çerçevede yapılması gereken yalnızca uygun adımların atılması ve işletme eksiklerinin giderilerek işleyen bir sistem ortaya çıkarılmasıdır. Belli aralıklarla gerçekleşen test ve değerlendirmelerle ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde güncellik yakalanmaya da çalışılmaktadır. Belge yenileme ve güncelleme süreçleri de yine belge almada olduğu gibi titiz bir şekilde devam etmektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Olmadığında Neler Olur?

ISO 45001 Belgesi alan işletmelerin daha sürdürülebilir bir çerçevede hareket etmesi ve faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam etmesi olasıdır. İSG ile alakalı problemlerin yaşanması ile ilgili olarak belgeye uyumun vakit kaybetmeden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Mevzuat uyarınca ISO 45001 Belgesi bir gereklilik olduğundan belge alınmadığı durumlarda sadece hukuki değil operasyonel manada da ciddi sorunlarla karşılaşılacağı bilinmelidir. Siz de bu konuda uygun bir sonuca ulaşmak ve işletme prestijini korumak adına bizden destek almalısınız.

Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .