fbpx

Makina Emniyeti Yönetmeliği

makina emniyeti yönetmeliği

Makina Emniyeti Yönetmeliği, makinelerin ana kullanım amacına uygun şekilde kurulmasını amaçlar ve piyasaya güvenli şekilde arz edilmesine ilişkin gereklilikleri sağlar.

Makina Emniyeti Yönetmeliği Amacı

Yönetmeliğin amacı makinaların insan sağlığına zarar vermemesi için tasarım, imalat ve kullanım aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartlarıyla takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini düzenlemektir.  Ayrıca uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış belgelendirme kuruluşlarının görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri belirler.

2006 42 AT Makina Emniyeti Yönetmeliği

2006 42 AT Makina Emniyet Yönetmeliği neden önemli? Yapılan araştırmalara göre makina kaynaklı kazaların dağılımı montaj ve devreye alma %6, tasarım, uygulama ve operasyonel bakım yaklaşık %15 kazalara sebebiyet veriyor. Devreye alma sonrası makine revizyonu da kazaların oranında önemli bir paya sahip. Kazaların beşte biri revizyon dolayısıyla ortaya çıkıyormuş. Revizyon ne demek? Bir makina aldınız. İmalatçı size teslim etti. Ama sonrasında zaman içerisinde teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacıyla siz bunun hızını artırıyorsunuz veya bir parçasını değiştiriyorsunuz. Ya da koruyucu mekanizmasını komple söküp daha yeni bir koruyucu mekanizma takıyorsunuz. Böylece revizyon ortaya çıkartmış oluyorsunuz. Böylece makina imalatçısının öngörmediği birçok riski biz işletmemize bu revizyonla sokmuş oluyoruz diyebiliriz. Bunun dışında spesifik sebepler kazaların yarısına yakınından sorumlu (%44.1). Bu grup içine öngöremediğimiz ve standardize edemediğimiz sebeplerin bazısı yazılımsal olabilir, bazısı ise siber güvenlikle alakalı olabilir. Bunlarda makineyle ilgili farklı kazaların kaynakları olarak karşımıza çıkıyor. 

makina emniyeti yonetmeligi
Makina Emniyeti Yönetmeliği

Yine Almanya’da yapılan bir araştırmada güvenlik önlemlerinin %7’sinin sürekli veya zaman zaman manipüle edildiğini ortaya koydu. Yani gelişmiş bir ülkede bile insanlar güvenlik önlemlerini yerine getirmekten imtina ediyorlar. Oysaki makina kullanırken meydana gelen kazaların %25’i manipülasyonlara bağlanabilir. Toparlamak gerekirse kısaca şunu diyebiliriz: Makina emniyetini sağlayabilmemiz için bizim taşıma, kurulum, devreye alma, ayar, kullanım, temizlik, bakım, hataların ve arızaların tespit edilmesi hatta en son makinanın hurdaya ayrılması, sökülüp atılması süreçleri dahil tamamını ele almamız gereken bir yaşam döngüsü ortaya çıkmış oluyor. Yani biz bu yaşam döngüsünün bütün aşamalarını göz önünde bulundurarak makinalarda risk değerlendirmesini yapmamız lazım. Bu yönetmelik sadece makinayı çalıştıran müşteriyi değil üreticiyi de yani makina imalatçısını da bağlayan bir özellik taşıyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu’na göre iş sağlığı ve güvenliği konusu tüm dünyada önemli bir problemdir. Her yıl oldukça fazla sayıda insan çok rahatlıkla engellenebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından ölmekte veya engelli hale gelmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) rakamlarına göre iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle her yıl yaklaşık 2 Milyon 200 bin insan yaşamını yitirmektedir. Öte yandan her sene ortalama 270 Milyon insanın iş kazası geçirdiği görülmektedir. 

Danışmanlık Firmaları

Makina Emniyet Yönetmeliği, makinaların yönetmelikte belirtilen insan sağlığına zarar vermemeleri için gerekli olan denetim ve gözetim görevini danışmanlık firmalarına vermiştir. Bu denetim ve gözetim yetkisi için onaylanmış kuruluşlar yönetmelikte 2.2 numaralı paragrafta tarif edilen gereklerin yerine getirilip getirilmediğini belirlemeye yönelik değerlendirme yapmalıdır.

M&A Belgelendirme ve Mühendislik olarak engin tecrübemiz ve yetişmiş kadromuzla bu alanda da siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten kıvanç duymaktayız.

CE işaretlemesi

“CE” uygunluk işareti CE harflerinden oluşur ve kullanılacak işaretin şekli Ek III’te belirtilmiştir.  “CE” uygunluk işareti makinaya okunaklı ve silinmez bir şekilde iliştirilir. “CE” uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında Bakanlar Kurulu’nun 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı kararı ile “CE” İşareti Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin hükümleri uygulanır.

“CE” uygunluk işaretinin çeşitli unsurları, esas olarak 5 mm’den küçük olmamak şartıyla aynı düşey ölçüye sahip olmalıdır.

LVD Testi Nedir ?

Low Voltage Directive (Alçak Gerilim Direktifi) kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısıtlama olan LVD’nin temel amacı, kullanıcıları elektriksel şok ve yangın tehlikelerine karşı korumaktır. LVD testleriyle elektrikli cihazların LVD uygunluğu ölçülür.

LVD Testi Nasıl Yapılır ?

TS EN 60335-1 LVD Testi, TS EN 61010-1 standardına uygun test cihazları ile ölçüm gerçekleştirilir. Böylece makinenin elektriksel donanımının minimum güvenlik gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ilgili testlerin gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır.

Emc Testi

Cihazların öz uyumluluğunu, diğer cihazlarla elektromanyetik girişimde bulunup bulunmadığını ve diğer cihazlardan gelen girişimlere bağışıklı olup olmadıklarını kontrol eden teste EMC testi denir.

Emc Elektromanyetik Uyumluluk Testi

Elektromanyetik kuvvet günlük hayatta nükleer ölçekte karşılaşılan tüm diğer olgulardan sorumludur. Bu sebepten ötürü, cihazların ve donanımların elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik seviyesine uymasını sağlama sorumluluğu Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB)’ ne uyumla karşılanmaktadır.

Emc Testi Ankara

İçerisinde elektronik bileşenler bulunan ve elektrik akımıyla çalışan ürünleri tasarlayan, üreten veya satan herkesin EMC’yi önemsemesi sağlığımız açısından önemlidir.

Emc Testi Nasıl Yapılır?

Elektrikli cihazlar, kapalı sistemlerdir. Ancak devrelerden ve kablolardan geçen elektriği tam olarak kontrol etmek mümkün değildir. Bu enerji, elektromanyetik radyasyon olarak havada veya güç kabloları boyunca cihazlar arasında yayılma özelliğine sahiptir.

Elektrikli cihazların EMC uygunluğunu sağlamak için bazı tasarım teknikleri uygulanmasının yanında ürünlerin elektromanyetik olarak uyumlu olup olmadığını bilmek için EMC testi yapılmalıdır. Farklı elektronik cihazların herhangi bir parazite neden olmadan yakın mesafede çalışabileceğini doğrulamak EMC testi ile mümkün olmaktadır. 

EMC testi, emisyon ve bağışıklık (duyarlılık) testinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Emisyon testinde cihaz tarafından üretilen gürültü ölçülür. Bağışıklık testinde ise cihazın harici kaynaklardan gelen gürültüyü tolere etme yeteneği ölçülür. EMC testleri, akredite edilmiş laboratuvarlar tarafından yapılmakta olup test gereklilikleri, cihazın niteliği ve uygulamasına göre değişiklik göstermektedir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .