fbpx

CE Belgesi Nasıl Alınır ?

ce-belgesi

Konuya en tepeden yani üreticinin yasal sorumluluklarından başlamakta fayda olduğunu değerlendiriyorum.  4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri gereği:

  • Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır.
  • Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir.
  • Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara; bunların olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.
  • Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi, usulüne uygun olmadan kullanılması yasaktır.

Yukarıdaki kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere piyasaya güvenli ürün arz etmek kanuni bir zorunluluktur ve bu hükümlere uyulmaması durumunda aşağıda ifade edilen para cezalarından işletmenin kapatılmasına kadar pek çok yaptırımla karşılaşılması muhtemeldir.

idari para cezaları 4703 sayılı kanun

CE Belgelendirme Konusunda Üretici Ne Yapmalıdır?

Üretici, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla;

  • İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmek,
  • Uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
  • AT uygunluk beyanını düzenlemek ve “CE” işaretini ürüne koymakla ve
  • Teknik dosya ile AT uygunluk beyanını ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, bir sürenin belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle, muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa sunmakla yükümlüdür.

Başka bir ifade üretilen ürünün ilgili olduğu teknik düzenleme ya da yönetmelik (Hizmet verdiğimiz yönetmelikler için Bknz: http://mabelgelendirme.com/urun-belgelendirme/ce-belgesi/) hangi şartları ve gereksinimleri dikte ediyor ise üretici bu şartları yerine getirmek zorundadır.

Daha önceki yıllarda özellikle yapı malzemeleri ve makine sektöründe karşılaşılan bazı hukuka aykırı olaylarda pek çok üreticinin CE belgesi adıyla herhangi bir geçerliliği olmayan düzmece belgeler ile dolandırıldığı ya da bilerek bu yolu tercih ettiği görülmüştür. CE işareti para karşılığında ürüne iliştirilen bir sembol değil ancak ve ancak ürünün gereksinimleri karşılaması durumunda kullanılabilecek bir argümandır.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

Ürününüze ve ürünün uygunluk değerlendirme kriterlerine en uygun seçenekleri belirleyerek denetim ve belgelendirme sürecini sizler adına yönetiyoruz.

Teknik Dosya Nedir?

CE işaretinin ürüne iliştirilmesi için belge kadar önemli ve bu sürecin ayrılmaz bir parçası da ürüne ilişkin bir teknik dosyadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi resmi kurumlar tarafından talep edildiğinde beyan edilmesi ve sürekli güncel olarak hazır bulundurulması gereken teknik dosya hammaddeden nihai ürün safhasına kadar takip edilen fabrika üretim kontrol sistemine ilişkin tüm bilgileri içermek zorundadır.

Hem belgelendirme hem de teknik dosya hazırlığı ile ilgili fiyat ve bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Ahmet YILDIRIM / Başdenetçi

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .