fbpx

MSDS Nedir?

MSDS Nedir

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) Nedir?

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) kimyasal madde ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini, olası riskleri ve bu risklere karşı alınması gereken önlemleri içeren bilgi formudur.

Neden MSDS?

MSDS belgesinin kullanılmasındaki amaç, piyasaya sunulan, taşınan ya da depolanan tehlikeli maddelerin bir nevi kimliğini oluşturmak suretiyle ortaya çıkabilecek tehlikeli durumlarda yaşanabileceklere dikkat çekmek ve alınması gereken önlemler konusunda rehberlik etmektir.  Bu önlem almak son derece önemlidir. İşletmeler kendi sağlıklarını düşündükleri kadar diğer insanların sağlıklarını da düşünmeliler. Bu belge ile birlikte, alınan önlemler resmiyet kazanmış oluyor.

MSDS Açılımı 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nun İngilizce’sini kısaltılmış hali olan (MSDS – Material Safety Data Sheet) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. 

MSDS Belgesinde Mutlaka Bulunması Gereken Bilgiler 

16 ana başlık ve 48 alt başlıktan oluşur. 

Ana başlıklar aşağıdaki gibidir.

 • Maddenin, karışımın; şirketin, dağıtıcının kimliği
 • Bileşimi/ İçindekiler hakkında bilgi
 • Zararlılık tanımlanması
 • İlk yardım önlemleri
 • Yangınla mücadele önlemleri
 • Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
 • Elleçleme ve depolama
 • Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
 • Fiziksel ve kimyasal özellikler
 • Kararlılık ve tepkime
 • Toksikolojik bilgiler
 • Ekolojik bilgiler
 • Bertaraf etme bilgileri
 • Taşımacılık bilgisi
 • Mevzuat bilgisi
 • Diğer bilgiler 
MSDS Hazırlama

MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, sadece yetkilendirilmiş kurslarda alınan eğitim sonrası sertifika almaya hak kazanmış Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikası ya da Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikası olan kişiler tarafından hazırlanabilmektedir. 

MSDS Belgesi Nedir?

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), potansiyel tehlikeler (sağlık, yangın, reaktivite ve çevre) ve kimyasal ürünle nasıl güvenli çalışılacağı hakkında bilgi içeren bir belgedir. Yeterli bir sağlık ve güvenlik programının geliştirilmesi için önemli bir başlangıç ​​noktasıdır. Ayrıca, malzemenin tehlikeleriyle ilgili bilgiler taşır. Kullanım, depolama, taşıma ve acil durum prosedürleri de bu bilgilerin içinde yer alır. MSDS, malzeme hakkında etiketten çok daha fazla bilgi içerir. 

MSDS’ler malzemenin tedarikçisi veya üreticisi tarafından hazırlanır. Ürünün tehlikelerinin neler olduğunu, ürünün nasıl güvenli bir şekilde kullanılacağını, tavsiyelere uyulmaması durumunda neler beklenebileceğini, kaza meydana gelirse ne yapılması gerektiğini, aşırı maruz kalma belirtilerinin nasıl fark edileceğini ve bu durumda ne yapılması gerektiğini anlatmak amaçlanmıştır. 

MSDS Belgesi Nasıl Alınır?

MSDS Belgesi’ni almak için bir belgelendirme kuruluşuna başvurulur. Belgelendirme Kuruluşu’nun izleyeceği prosedür şu şekildedir: 

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik gereğince MSDS Belgesi’ni vermeye yetkili belgelendirme kuruluşunun Ek-3 (Yeterlilik Sınavı Konuları ve Puanlaması) ve ek-4 (Yeterlilik Sınavına Katılabilme Kriterleri) doğrultusunda hazırlayacağı belgelendirme programını Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na sunar. 
 • Bakanlığın olumlu görüşü sonrası, TS EN ISO/IEC 17024 kapsamında prosedürleri başlatır.
 • Güvenlik bilgi formu hazırlayıcılarının belgelendirilmesine yönelik olarak yeterlilik sınavı yapar.
 • Belgelendirdiği kişilerin iletişim bilgilerini, yeterlilik belge tarihini ve numarasını belgelendirme tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak Bakanlığa gönderir.

MSDS Yeterlilik Sınavı

Yeterlilik sınavı soruları seçmeli ve klasik  bölümlerden oluşur. Sınav konuları ve puanlaması ek-3’te yer almaktadır. Ek 3’e yer alan ekler bölümünden ulaşabilirsiniz. 120 dakika süren sınava Ek 4’te yer alan yeterlilik sınavına katılabilme kriterlerini karşılayan adaylar katılabilir. Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda yeterlilik belgesi almaya hak kazanmak için 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan almak gerekir. Belgenin geçerlilik süresi üç yıldır. TÜRKAK’tan akredite olmuş belgelendirme kuruluşumuz söz konusu süreçlerle ilgili olarak siz müşterilerimizi sınava en iyi şekilde hazırlayacak eğitimleri sunacaktır. 

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Güvenlik bilgi formunun Türkçe olması şartı bulunmaktadır. 

Kimyasal Maddelerin Kimliklerinin Belirlenmesi 

Her bir kimyasal, endüstride değişik adlarla bilinebilir. Bu da karışıklıklara neden olmaktadır. En basit olarak Sülfürik Asit; hidrojen sülfat, kaplan, karate gibi 50’ye yakın çeşidi vardır. 

Kimyasalın Etiketinde Bulunması Gereken Bilgiler

 • Kimyasalın Ticari adı
 • Kimyasalın kimliği  
 • Tedarikçi firmasının adı/adresi/telefon numarası
 • Tehlike etiketleri 
 • Kullanımının doğasından kaynaklanan riskler  
 • Alınması gereken güvenlik önlemleri  
 • Kimyasal güvenlikle ilgili işverende ek bilgilerin olduğuna dair bilgi 

Kimyasalların Küresel Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Sistemi

Peki bu konuda geliştirilmiş bir standart var mı? Kimyasalların Küresel Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Sistemi (GHS) Birleşmiş Milletler tarafından yönetilen, uluslararası olarak kabul edilmiş bir standarttır. GHS, daha önce dünya çapında kullanılan çeşitli tehlikeli madde sınıflandırma ve etiketleme şemalarının yerini almak üzere kurulmuştur. MSDS Fiyatı için bizimle iletişime geçin. M&A Belgelendirme Danışmanlık olarak bu alanda size profesyonel olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .