fbpx

ISO

ISO Belgeleri 9001, 14001, 45001, 50001, 22000, 27001, 26000, 31000, 13485

ISO, Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün kısaltmasıdır. Çeşitli ulusal standart kuruluşlarından temsilcilerden oluşur. ISO uluslararası bir standart belirleme kuruluşudur. Merkezi Cenevre, İsviçre’dedir ve 165 ülkede faaliyet göstermektedir.

ISO Nedir?

ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) üretilen ürünler, teknoloji, gıda güvenliği, tarım ve sağlık hizmetlerine kadar her şeyi kapsayan 20 Binden fazla standart belirlemiştir. 

ISO Belgesi Nedir?

Standartların kullanılması, ürün ve hizmetlerin güvenli ve kaliteli oluşturulmasına yardımcı olur. Standartlar, işletmelerin hatalarını ve israfı en aza indirirken verimliliğin artırılmasına yardımcı olur. Standartlar aynı zamanda ürün ve hizmetlerin son kullanıcılarını korumaya da hizmet eder. Böylece sertifikalı ürünlerin uluslararası olarak belirlenen minimum standartlara uymasını sağlar. 

2021’de Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün 24.000’den fazla aktif teknik standardı vardır. Sözkonusu standartları kendi bünyesinde uygulayan firmalar denetimleri başarıyla geçmeleri durumunda ISO Belgesi’ne sahip olurlar.

ISO Belgesi Fiyatı

ISO Belgesi fiyatı verilecek kurumun yapısına göre farklılıklar gösterir. Fiyata etki eden unsurlar arasında yer alan ve cevaplanması istenen sorular nihai fiyatın tespitinde yardımcı olur. Fiyata etki eden bu unsurları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Danışmanlık hizmetinin süresi, 
 • Firmanın faaliyette bulunduğu sektör,
 • Firmada kaç kişi çalıştığı,
 • Verilecek eğitimden kaç kişinin yararlanacağı
 • Yer mekan durumu
 • Kuruluş yılı, 
 • Ea/nace kodu
 • Ekonomik gelişmeler ve enflasyonun artması nedeniyle fiyat değişiklikleri

TÜRKAK Nedir?

Türk Akreditasyon Kurumu’nun açılımı olup kısa adıyla TÜRKAK olarak geçmektedir.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek ve bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek mümkün olmaktadır. 

Türk Akreditasyon Kurumu

TÜRKAK’ın açılımını ifade eder.

Türkak Portal

TÜRKAK’ın Denetçi/Teknik Uzman Havuzunda yer alan dış uzmanlar kullanmakta olduğu TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı’dır. Türk Akreditasyon Kurumu ilgili birimlerince yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında İç Denetçi/Teknik Uzmanlar sisteme kayıt olurlar ve portal üzerinden kullanıcı hesabı oluştururlar.

TÜRKAK Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında denetçi/teknik uzmanların atama kararlarının, almış oldukları TÜRKAK eğitimlerinin, Denetçi Eğitimlerinin, Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantılarının kayıtlarının kurum kayıtlarıyla eşleştirilmesi açısından söz konusu güncel portal alanından hesap açılması büyük önem taşımaktadır. Aksi durumda denetçilerin kullanmakta olduğu sistemde yer alan bilgilerin entegrasyonu ve bilgi aktarımı yapılmayacaktır.

Türkak Akredite Kuruluş Arama

Akredite kuruluşları bu sayfadan sorgulayabilirsiniz;

https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search

Türkak Belge Sorgulama

Belge sorgulamayı bu sayfadan sorgulayabilirsiniz;

https://www.turkak.org.tr/bilgi-edinme-basvuru-sorgulama.html

Türkak Akreditasyon

TÜRKAK Akreditasyon Kurumu kast edilmektedir.

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgelendirme belgeleri, personel belgelendirme belgeleri v.b.) inceler. Bu amaçla belgelerin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

Akreditasyon Belgesi Nasıl Alınır?

Akreditasyon belgesi almak için kuruluş, akreditasyon kurumuna başvurmak zorunda. Böylece akreditasyon kurumunun denetiminden geçmelidir. Akreditasyon belgesi almak isteyen kuruluşlar, faaliyet gösterdikleri alandaki ilgili akreditasyon standartlarına ve sektörel kriterlere her açıdan uyduklarını ispat etmelidir.

Belgelendirme Nedir?

Belgelendirme; ürün ve hizmetlerinizin müşterilerinizin beklentilerini karşıladığını göstererek güvenirlilik elde etmek için yapılan standart çalışmaları sonucunda belgelendirme kuruluşlarınca kuruluşlara belge verilmesi işlemidir,

Belgelendirme Kuruluşu Nedir?

Belgelendirme kuruluşları; ISO 9001:2015, ISO 22000 gibi akreditasyona esas konulardan olan kalite yönetim sistemlerinin firmalarda standart gereksinimlerine uygun olarak kurulup, işletilmekte olduğunu denetleyen ve bunu bir belge ile dokümante eden danışmanlık firmalarıdır. ISO’nun Uygunluk Değerlendirme Komitesi (CASCO) belgelendirme kuruluşları tarafından kullanılan belgelendirme süreciyle ilgili bir dizi standart üretmiştir. Bu standartlara ilişkin bilgilere bu siteden ulaşılabilir. 

Bir belgelendirme kuruluşu seçerken şunları yapmalısınız:

 • Birkaç belgelendirme kuruluşunu değerlendirin,
 • Belgelendirme kuruluşunun ilgili CASCO standardını kullanıp kullanmadığını kontrol edin,
 • Akredite olup olmadığını kontrol edin. Akreditasyon, bağımsız bir yeterlilik onayı sağlar. Akreditasyon zorunlu değildir ve akreditasyon olmaması, belgelendirme kuruluşunun itibarlı olmadığı anlamına gelmez. Akredite bir belgelendirme kuruluşu bulmak için TÜRKAK ulusal akreditasyon kuruluşuyla iletişime geçin veya Uluslararası Akreditasyon Forumu CertSearch’ü ziyaret edin. Unutmayın, KOSGEB desteklerinden yararlanmak için TÜRKAK akreditasyon şartı aranmaktadır. 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Belgelendirme kuruluşlarınca, ulusal yeterliliklerde tanımlanan esaslara göre uygulanan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin sonunda başarılı olabilen bireylere verilen belgelerdir. Kişinin, söz konusu meslekte bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olduğunu belirten resmi bir belgedir. Tehlikeli ve çok tehlikeli meslek gruplarında çalışan işçilere, yeterlilik belgesi MYK (Meslek Yeterlilik Kurumu) tarafından zorunlu hale getirilmiştir.

M&A Belgelendirme ve Mühendislik olarak sunduğumuz, ISO Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme danışmanlığı hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .