fbpx

ISO 9001 Yönetim Sisteminin İş Yaşamı Kalitesine Etkisi

iso 9001 ankara

Kalite yönetim sistemleri belgelendirme sektörünün bir paydaşı olarak vermiş olduğumuz hizmeti güncel ve bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda gerçekleştirmek bizim için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu bağlamda, akademik dünyanın meseleyi nasıl ele aldığını değerlendirebilmek amacıyla yapmış olduğum araştırmada Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde görevli Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA’nın bir çalışması dikkatimi çekti.

Makalenin tamamını aşağıda paylaştım. Kendimce önemli gördüğüm bölümleri ve yorumlarımı ise kısaca aktarmak istiyorum.

Çalışma ve özel hayatın iç içe geçtiği, bilginin inanılmaz bir hızla yayıldığı ve teknolojik gelişmeler ile birlikte iş dünyasının kendini sürekli güncellediği çağımızda, sadece ürün ve hizmet kalitesi ve nihai tüketicinin memnuniyeti değil çalışanların da performansı ve iş tatmini bazı prensipler doğrultusunda yönetilmelidir. “ISO Latince eşit ya da düzenli anlamına gelen isos kökünden gelir.” Bu düzen ya da eşitlik hali sistemi oluşturan tüm bileşenler için geçerlidir. Bu hususun altını çizen bir çalışmada konu şu şekilde ele alınmıştır: “Toplam Kalite Yönetimi; işletme içinde yer alan çalışanların hep birlikte katılımlarının sağlandığı, sürekli iyileştirme faaliyetleri ile müşterilerin gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamayı hedefleyen yönetim şekli olarak sunulmaktadır.”

ISO 9001 standardının özellikle 2015 revizyonu ile birlikte alt yapı, çalışma ortamı, iletişim, liderlik ve iyileştirici faaliyetler ile ilgili önemli kurallar koyduğunu görmekteyiz. Bu konularda uygun dokümante edilmiş bilginin varlığının sorgulanması ise bize belgelendirme sürecinde denetçinin söz konusu başlıklar ile ilgili somut delile erişmesi gerekliliğini işaret etmektedir.

Yazar literatür incelemesinde standartın eski versiyonuna atıf yaptığı için bu maddeleri tek tek ele almak istemiyorum. Güncel standart halihazırda iş ortamı ve çalışma şartları ile ilgili pek çok düzenlemeyi içeriyor. Çalışmanın benim için özgün olan kısmı yapılan model önerisi ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin iş yaşamı kalitesinin yükseltilmesinde stratejik bir destek rolü üstlendiğinin bilimsel zeminde ele alması olmuştur.

Bu çalışmada, iş yaşam kalitesiyle ilgili etkileşim olarak adlandırılması uygun görülen bir model önerisi yapılandırılmıştır. Yazar, iş yaşamı kalitesi etkileşim modelinde altı unsur olduğunu belirtmiştir: Sosyal göstergeler, psikolojik göstergeler, sağlık göstergeleri, ekonomik göstergeler, ekolojik göstergeler ve ergonomi.

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi iş yaşamı kalitesinin yükseltilmesinde stratejik bir destek rolü üstlenmektedir. İş yaşamı kalitesine yönelik olarak oluşturulan etkileşim modelinde de vurgulandığı gibi ekonomik göstergeler dışında kalan tüm göstergeler ISO 9001’in iyileştirici etkileri olarak belirlenmiştir. Bu noktadan hareketle ISO 9001 sistemini uygulayan işletmelerin iş yaşamı kalitesini iyileştirmeleri çalışmaları ile ISO 9001 sisteminin iyileştirilmesi ve önleyici faaliyet çalışmalarını paralel yürütmeleri büyük önem taşımaktadır. Böylelikle hem zamandan tasarruf sağlanabilecek hem de iş yaşamı kalitesinin geliştirilmesi adına odak çalışmalar etkin biçimde gerçekleştirilebilecektir.

Bu çalışmada, etkili bir şekilde uygulanması durumunda ISO 9001’in organizasyona, çalışanlara ve müşterilere nasıl katkı sağlayacağını bilimsel zeminde ve çok net göstergeler ile ifade edilmiştir. ISO 9001 uygulayan işletmelerin iş yaşamı kalitesi iyileştirmeleri çalışmaları ile ISO 9001 sisteminin iyileştirilmesi ve önleyici faaliyet çalışmalarının hem zamandan tasarruf sağlayabileceği hem de iş yaşamı kalitesinin geliştirilmesi adına odak çalışmalar da etkin biçimde gerçekleştirilebileceği izah edilmiştir.

Firmanız için katma değer yaratmak istiyorsanız ve tüm paydaşlarınız için daha iyisini hedefliyorsanız sadece belge sahibi değil bu sistemi hakkıyla uygulayan bir konumda olmanın daha uygun olacağını değerlendiriyoruz.

Size özel belgelendirme ve danışmanlık çözümlerimiz için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Makalenin tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://dergipark.gov.tr/verimlilik/issue/34982/388208#author787456

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .