fbpx

ISO 9001:2015 Standardı ve Değişen Yönetim Temsilcisi Kavramı

iç denetçi eğitimi

Kalite yönetim sistemini uygulayan birçok kurumda bu sistemin işleyişi standardın 2008 versiyonundan 2015 versiyonuna geçiş tamamlanıncaya kadar genellikle “yönetim temsilcisi“ veya  “kalite yönetim sistemi sorumlusu” olarak adlandırılan beyaz yakalı bir personel marifeti ile yürütülmekteydi.

Organizasyon ne kadar farklı prosesler işletirse işletsin tek bir sorumlunun kalite yönetim sisteminin tüm gerekliliklerini tesis etmesi ve sürdürmesi etkin bir yaklaşım değildir. Standardın ISO 9001:2008 versiyonunda yönetim temsilcisi ile ilgili bölüm şu şekildedir:

Yönetim temsilcisi Üst yönetim, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın kuruluş yönetiminden bir üyeyi, belirtilen yetki ve sorumluluklara sahip olacak şekilde atamalıdır:

Tek bir personele dayalı bu düzen, sistemin diğer üyelerinin konuya tam vakıf olamamasına ve ilgisizliğe yol açmakta idi. ISO 9001:2015 versiyonunda ise yönetim temsilcisine atfedilen görev, yetki ve sorumluklar devam etmek ile birlikte bu kavram ortadan kalkmıştır. Bu hususu biraz daha açmak gerekirse proses tabanlı yaklaşıma uygun olarak üst yönetim sistemin işletilmesi adına sorumlulukları net olarak belirlemelidir. Bu husus yeni standartta şu şekilde ifade edilmektedir:

Üst yönetim, ilgili görevler için yetki ve sorumlulukların belirlendiği ve kuruluş içerisinde duyurulduğunu güvence altına almalıdır.”

Yukarıda ifade edilen maddelerden anlaşılacağı üzere kalite yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi üst yönetim sorumluğunda ve tayin edilen tüm proses sorumlularını ilgilendiren bir konudur. Güncel uygulamalar incelendiğinde yönetim sisteminin daha iyi işletilmesi adına tespit edilen tüm sorumluların arasındaki eşgüdümü sağlayacak bir koordinatör atanması çok başlılığı azaltacak, senkronizasyonu ise artıracaktır. Başka bir ifade ile herkesin eşit oranda sorumlu olduğu ve katkı sağlamak zorunda olduğu bu yapıda bir “sistem koordinatörü” işleyişi daha etkin hale getirecektir.

Kayıtların tek elden hazırlanması, dağıtımı, arşivlenmesi, iç tetkik, yönetime bilgi akışı gibi konularda sistem koordinatörünün varlığı yönetim sistemine ciddi anlamda katma değer sağlamaktadır.

M&A Belgelendirme ve Mühendislik Hizmetleri olarak eski adı ile kalite yönetim temsilcilerine yeni adı ile proses sorumlularına yönelik olarak bir eğitim programı hazırladık. Bu eğitimde;

  • 9001:2015 Revizyon Süreci,
  • Yüksek Seviyeli Yapı,
  • Kalite Yönetimi Prensipleri,
  • Proses Yaklaşımı,
  • PUKÖ Modeli,
  • Risk Tabanlı Düşünme, risk analizi,
  • Standart Maddeleri,
  • Pratik Çalışmalar, örnek olay çözümleri
  • Sistem dokümantasyonu ve kayıtların tutulması gibi konular, uzman baş denetçi eğiticilerimiz nezaretinde verilmektedir.

Eğitime katılan her personele “iç tetkikçi eğitim sertifikası” düzenlenmekte ve çalışanlar gelecek dönemde bu alanda çalışmak istemeleri durumunda saygınlığı ve geçerliği olan bir belgeye sahip olmaktadırlar.

Firma bünyesinde verdiğimiz eğitimlere mevcut sınırlaması olmadan üst yönetimin uygun gördüğü tüm personel katılabilmektedir. Eğitime ilave olarak danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri de firma tarafından talep edildi ise kalite yönetim sistemi kurulumu ve belgelendirme denetimine hazırlık firma personeli ile birlikte gerçekleştirilmekte ve firma gelecek dönemde alacağı belgeler ve gireceği denetimler için kendi kendine yeterli hale getirilmektedir.

Sadece bir firmada çalışanlar değil iŞ arayarak kendine yönetim sistemleri alanında kariyer planı yapan bireyler de bu eğitime katılarak iç denetçi olarak CV’lerine fark yaratacak bir madde ekleyebilirler.

Amaca hizmet eden, güncel ve fonksiyonel iç denetçi eğitimlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz…

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .