fbpx

İhaleler için ISO, TSE Belge ve Sertifikaları

ihale iso belgesi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanun temel alınarak hazırlanmış olan Kamu İhale Genel Tebliği, kamu ihalelerine iştirak edecek firmaların uyması gereken usul, kural ve yöntemleri belirleyen temel kaynakladır.

Resmi kurumlara mal veya hizmet tedarik etmek isteyen firmalar mevzuata uygun bir şekilde hazırlamak zorunda oldukları dosya ve diğer resmi evrak ile yetkinlik ve yeterliliklerini ihale sahibine ibraz ve beyan ederler.

Bahse konu dosya ve evrak, mali ve özel pek çok gerekliliği ihtiva etmek ile birlikte biz bu yazıda uzmanlık alanımız olan yönetim sistemi belgeleri ve hizmet yeterlilik belgelerinden bahsedeceğiz.

Organizasyonun yaptığı iş, ürettiği mal veya hizmete göre yönetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini tespit edecek birçok standart mevcuttur. Ülkemizde en çok talep edilen bazı standartlar şu şekildedir:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sitemi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
 • ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi
 • ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi
 • ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi

Türk Akreditasyon Kurumu kısa adıyla TÜRKAK, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla faaliyet gösteren resmi bir kurumdur. Piyasa açısından TÜRKAK’ın önemi, resmi ihalelere sunulacak yönetim sistemi belgelerinin geçerliliğini veya denkliğini onaylamaktır.

İhale mevzuatına göre TÜRKAK tarafından akredite edilen standartlara dair belgelerin TÜRKAK tarafından yetki verilmiş bir uygunluk değerlendirme kurumu tarafından verilmesi gerekmektedir. Ancak halihazırda sadece ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001 ve ISO 13485 standartlarına yönelik olarak belgelendirme kurumlarına yetki verilmiştir. İfade edilen bu standartlar dışındaki belgelerin Uluslararası Akreditasyon Forumu (İAF) Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığı ile alınmasında fayda vardır.

TÜRKAK aynı zamanda ISO 9001 ve ISO 14001 belgeleri için denklik hizmeti de vermektedir. Sadece bu 2 standarttan alınan belgelerde, şayet belge alınan yurt dışı akredite kurum Uluslararası Akreditasyon Forumu (İAF) Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alıyorsa, standart başı 750 TL karşılığında yabancı akreditasyonlu belgelerinize TÜRKAK tarafından denklik yazısı verilmektedir. Denklik konusundaki tasarruf tamamen TÜRKAK’a aittir.

İhalelerde talep edilen bir diğer belge türü ise TSE’den alınan ürün ve hizmet yeterlilik belgeleridir. Ürün belgelendirme, üretilen ürünün ilgili standartlara uygun olup olmadığı konusundaki yeterliliği tespit ederken, hizmet yeri belgelendirme yani HYB, bir firmanın sahip olduğu ekipman, personel ve diğer fiziki kaynaklar ile belirtilen işi standartlara uygun olarak icra edebilme yeteneğini gösterir.

TSE ürün ve hizmet yeterlilik belgelerinin vermeye yetkili tek kurum TSE’dir. Bu konularda diğer belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kurumlarınca tanzim edilmiş belgelerin resmi ihale komisyonları nezdinde bir geçerliliği yoktur.

Katılacağınız ihalelerde belge eksikliği veya yanlış belge ibrazı nedeniyle sorun yaşamamak ve ihale hazırlık sürecinde en doğru bilgiyi almak maksadıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yukarıda ifade edilen tüm belgeler belirli bir hazırlık ve denetim sürecinden sonra alınabildiği için gerekli hazırlıkların ihale komisyonuna dosya tesliminden makul bir süre önce başlatılması gerekmektedir.

İletişim için 0542 552 0182 ve [email protected]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .