fbpx

Firmanız İçin Önemli 5 Kalite Yönetim Sistemi

5 ISO Yönetim Sistemi

Firmanız için önemli 5 kalite yönetim sistemini kısaca tanıtmak istedik. Yapılan araştırmalara göre 2001 yılında ticarete başlayan her iki firmadan biri beş yıldan fazla hayatta kaldı. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte rekabet artık bir tık uzak mesafeye kadar yakınlaştı. Bu da firmaların ayakta kalmak için çok daha fazla verimli olmalarını zorunlu kılıyor. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi olarak sıraladığımız bu sistemler firmaların rakipleriyle mücadelede ayakta kalmalarını sağlayan sistemlerin başlıcalarıdır.

Kalite Yönetim Sistemi Faydaları

Başka bir deyişle işler olması gerektiği gibi çalışmadığında bu genellikle standartların olmadığı anlamına gelir. Söz konusu ISO standartları, her büyüklükteki ve sektördeki işletmelerin maliyetleri düşürmelerine, üretkenliği artırmalarına ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olur. Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için standartların faydalarını şu başlıklar altında maddeleştirebiliriz:

 • Ürünlerinizin güvenli ve güvenilir olduğuna dair müşteri güveni oluştururlar.
 • Düzenleme gereksinimlerini daha düşük bir maliyetle karşılarlar.
 • İşletmenizin tüm yönlerinde maliyetleri azaltır.
 • Tüm dünyada pazar erişimini artırır.

Öyleyse soru şu: KOBİ’leri desteklemek için ne yapılabilir? Gelişen bir küresel KOBİ olmasını sağlamak için sihirli bir formül yoktur zaten öyle olsaydı muhtemelen uzun zaman önce uygulanmış olurdu. Ancak uluslararası standartların genişletilmiş kullanımı girişimciliği teşvik edebilir. Böylece küçük işletmelerin eşit bir temelde rekabet etmesine yardımcı olabilir.

kalite yönetim sistemi
5 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015, bir kuruluş için aşağıdaki durumlarda bir kalite yönetim sistemi için gereksinimleri belirtir:

 • Müşteri ve geçerli yasal gereklilikleri karşılayan ürün ve hizmetleri tutarlı bir şekilde sağlama yeteneğini göstermesi gerekir.
 • Sistemin iyileştirilmesine yönelik süreçleri kapsar. Müşteriye ve yürürlükteki yasal gerekliliklere uygunluk güvencesi de dahil olmak üzere, sistemin etkin bir şekilde uygulanması yoluyla müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlar.
 • ISO 9001:2015’in tüm gereksinimleri geneldir. 
 • Türü, boyutu veya sağladığı ürün ve hizmetler ne olursa olsun herhangi bir kuruluşa rahatlıkla uygulanabilir.

Kalitenin 7 Prensibi

7 kalite yönetim ilkesi şunlardır:

 1. Müşteri odaklılık
 2. Liderlik
 3. İnsanların katılımı
 4. Süreç yaklaşımı
 5. İyileştirme
 6. Kanıta dayalı karar verme
 7. İlişki yönetimi

Bu ilkeler öncelik sırasına göre sıralanmamıştır. Her bir ilkenin göreceli önemi kuruluştan kuruluşa değişiklik gösterebilir ve zamanla değişmesi beklenebilir.

Bu standart, müşteri odaklıdır. Üst yönetimin motivasyonu ve uygulaması, süreç yaklaşımı ve sürekli iyileştirme gibi yönetim ilkelerine dayanmaktadır. ISO 9001 müşterilerin tutarlı, kaliteli ürün ve hizmetler almasını sağlamaya yardımcı olur. Bu olumlu artılar birçok ticari fayda sağlar. ISO 9001, kuruluşların müşterilerine sürekli olarak iyi kalitede ürün ve hizmetler sunabileceklerini göstermelerine yardımcı olur. Aynı zamanda süreçlerini düzene sokmak ve yaptıkları işi daha verimli hale getirmek için bir araç görevi görür. ISO Genel Sekreter Vekili Kevin McKinley şöyle açıklıyor: “ISO 9001, kuruluşların değişen dünyaya uyum sağlamasına olanak tanıyor. Bir kuruluşun müşterilerini memnun etme yeteneğini geliştirir. Ayrıca büyüme ve sürdürülebilir başarı için tutarlı bir temel sağlar.”

ISO 27001 Belgesi

Bir düzineden fazla standart olmasına rağmen, bilgi güvenliği için gereksinimleri karşılayan ISO 27001 belgesi yaygın olarak bilinir. Bunları kullanmak, her türden kuruluşun finansal bilgiler, fikri mülkiyet, çalışan ayrıntıları veya üçüncü taraflarca emanet edilen bilgiler gibi varlıkların güvenliğini yönetmesini sağlar. ISO/IEC 27001:2013, kuruluş bağlamında bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gereksinimleri belirtir. Ayrıca, kuruluşun ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bilgi güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve çözümü için gereksinimleri de içerir.

ISO/IEC 27014, Bilgi güvenliği, siber güvenlik ve mahremiyetin korunması – Bilgi güvenliğinin yönetimi, kuruluşların bir bilgi güvenliği yönetim sistemini değerlendirebileceği, yönlendirebileceği, izleyebileceği ve iletebileceği bilgi güvenliği yönetişimi için kavramlar, hedefler ve süreçler hakkında rehberlik sağlar. (ISMS) ISO /EC 27001’e dayalıdır.

Standart, anlaşılırlığı ve yapıyı iyileştirmek için yakın zamanda güncellendi ve yeni bilgiler içeriyor. ISO/IEC 27001, Bilgi teknolojisi, Güvenlik teknikleri, Bilgi güvenliği yönetim sistemleri ve gereksinimler ile uyumludur. Aynı zamanda bir kuruluşun daha geniş yönetişim gereksinimleri kapsamıyla ilgili kalır.

ISO/IEC 27014, aynı uzman komitesi tarafından halihazırda geliştirilmekte olan bilgi güvenliği için birkaç başka standartla birleştirilecektir. Bunlar:

 • ISO/IEC 27002 , Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknikleri – Bilgi güvenliği kontrolleri için uygulama kodu
 • ISO/IEC TS 27110, Bilgi teknolojisi, siber güvenlik ve gizlilik koruması – Siber güvenlik çerçevesi geliştirme yönergeleri
 • ISO/IEC TS 27100, Bilgi teknolojisi – Siber güvenlik – Genel bakış ve kavramlar
 • ISO/IEC 27005, Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknikleri – Bilgi güvenliği risk yönetimi

ISO 22000 BELGESİ

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

Tüm gıda üreticileri, boyutları ne olursa olsun ürünlerinin güvenliğini ve tüketicilerinin refahını yönetme sorumluluğuna sahiptir. Bu yüzden ISO 22000 var. Uygulaması oldukça zor olan HACCP ilkeleri nedeniyle alınması en fazla güçlük çekilen standartlar arasında ilk sırada Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi yer almaktadır.

Güvenli olmayan gıdaların sonuçları ciddi olabilir. ISO’nun gıda güvenliği yönetim standartları, kuruluşların gıda güvenliği tehlikelerini tanımlamasına ve kontrol etmesine yardımcı olur. Aynı zamanda ISO 9001 gibi diğer ISO yönetim standartlarıyla birlikte çalışır.

Neden ISO 22000?

ISO 22000, bir gıda güvenliği yönetim sistemi için gereklilikleri belirler ve buna göre ilgili firmalar sertifikalandırılabilir. Bir kuruluşun gıdanın güvenli olduğundan emin olmak ve gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etme yeteneğini göstermek için ne yapması gerektiğinin haritasını çıkarır. Besin zincirindeki büyüklüğü ne olursa olsun her kuruluş tarafından kullanılabilir.

IS0 22000 ile alakalı detaylı bilgiler için aşağıdaki haber kaynaklarını inceleyebilirsiniz;

 • Daha akıllı pişirme teknolojisi
 • Enginar için yeni bir standart yayınlandı
 • Standartların bakliyatları daha iyi hale getirmesinin en iyi 5 yolu
 • Sıfır Açlık Hedefi
 • Kimsenin aç kalmamasını sağlamak
 • ISO standartları ve tarım
 • Gıda güvenliği konusunda ekstra rehberlik
 • Gıda standartları dengeli beslenmemize nasıl yardımcı olur?

ISO 13485 Belgesi

ISO 13485 Tıbbi Cihaz Belgesi

Tıbbi cihaz endüstrisinde güvenlik ve kalite tartışılmaz, bu yüzden ISO 13485 geliştirildi. Mevzuat gereklilikleri, hizmet ve teslimat dahil olmak üzere bir ürünün yaşam döngüsünün her adımında giderek daha katı hale geliyor. Sağlık sektöründeki kuruluşlar kalite yönetim süreçlerini belgelemeleri uluslararası bir gereksinimden kaynaklanmaktadır.

ISO 13485 Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tıbbi Cihaz Nedir?

Tıbbi cihaz, makine, alet, in vitro reaktif veya implant bir ürün olup tıbbi durumların teşhisinde, hastalıkların teşhisinde, tedavisinde veya önlenmesinde kullanılır.

ISO 13485, tıbbi cihazların ve ilgili hizmetlerin tasarımı, üretimi, montajı ve servisi ile ilgili kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Belgelendirme kuruluşları gibi dahili ve harici taraflar tarafından denetim süreçlerinde onlara yardımcı olmak için de kullanılabilir.

ISO 13485 Sertifikası

ISO 13485 belgelendirilmesi zorunluluk olmayıp standardın gerekliliklerinin karşılandığını gösterir

ISO 14001 Belgesi

ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015, kuruluşların çevresel katkılarını yükseltmek amacıyla işletmelerin ihtiyacı olan gereksinimleri belirler ve bunu sistematik bir şekilde yönetmeyi isteyen kuruluş tarafından uygulanır.

Çevresel nedenlerden dolayı 13 Milyondan fazla ölümün her yıl yaşandığı dünyamızda, küresel kirliliğin iklimi olumsuz etkilemesiyle birlikte AB, Yeşil Mutabakatı devreye sokarak sıfır emisyon hedefine ulaşmak için harekete geçti. Bu durumun özellikle AB’ye ihraç yapan firmalarımızı olumsuz etkilemesine yönelik gümrükte karbon vergisi gibi uygulamalar ISO 14001 belgesinin önemini önümüzdeki günlerde daha da artıracaktır.

İşletmelerin tutarlı bir çevre politikası oluşturmak için amaçlanan sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

 • Çevresel performansın arttırılması;
 • Uyum yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;
 • Çevresel hedeflere ulaşılması.

ISO 14001:2015, büyüklüğü, türü ve doğası ne olursa olsun herhangi bir kuruluş için geçerlidir. Kuruluşun yaşam döngüsü perspektifini dikkate alarak kontrol edebileceğini veya etkileyebileceğini belirlediği faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevresel boyutlarına uygulanır.

ISO 14001:2015, kısmen veya tamemen çevre yönetimini sistemsel olarak düzenlemek için kullanılabilir.

Yarın için daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek başlıklı yazı konumuzla ilgili güncel bilgiler içerdiği için göz atmakta fayda var.

İnsanoğlu dünyayı kirletmekle yetinmedi, uzayda da bir çöplüğümüz var! Hoş bir yazı ilgilenenler okuyabilir. Plastiğin geleceğini yeniden düşünmek.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .