fbpx

ISO Kalite Standartları ve Stratejik Fonksiyonları

ISO Kalite Standartları ve Stratejik Fonksiyonları

ISO kalite Standartları, endüstriyel anlamda başta kalite olmak üzere farklı kriterlere yönelik prosedürleri tanımlayan bir uygulama olarak öne çıkar. Çeşitli kriterlere odaklanan ISO Belgeleri arasında kalite yönetimi, çevre sorumluluğu, iş ve işçi güvenliği gibi konuların yanı sıra bilgi güvenliğine odaklanan başlıklar dikkat çeker. Bunlar arasında uluslararası düzeyde kalite tanımlamalarını ve standartlarını belirleyen ISO 9001 Belgesi, stratejik açıdan en önemli belgelerden biri olarak öne çıkar.


ISO 9001 Kalite Standartları Uygulamaları

ISO 9001 Kalite Standartları Belgesi, küresel düzeyde uygulanan kalite standartlarının takip edilebilmesi açısından önemli bir belgedir. Kalite kontrol kapsamında genel geçer kuralların ve prosedürlerin dikkate alındığı ISO 9001, organizasyonların üst düzey bir kalite kontrol mekanizması oluşturmalarına olanak verir. Bahsi geçen mekanizmayı oluşturan işletme, tüm iş süreçlerinde yüksek verimliliğe ulaşır. Üretimden tedarik zincirine, satıştan müşteri ilişkilerine kadar tüm süreçlerde yüksek kalite standartları işletme tarafından benimsenir. ISO 9001 Standartları kapsamındaki bir diğer önemli fonksiyon da kurumsal yapının evrensel işletme standartlarına uyum sağlaması olacaktır. Bunu elde eden işletme, kısa süre içerisinde faaliyet gösterdiği endüstride rakiplerine karşı stratejik rekabet avantajı da elde edecektir. ISO 9001 Belgesi Ankara gibi büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki kurumsal yapılar tarafından ihtiyaç duyulan bir standardizasyon bileşenidir.

ISO 22000 Nedir ve İşletmeye Hangi Fonksiyonları Sağlar?

ISO 22000 nedir sorusuna, gıda güvenliği politikaları kapsamında belirlenen genel standartlar yanıtı verilebilir. Bu doğrultuda ISO 22000 Belgesi, özellikle gıda endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler için kritik bir zorunluluk olarak öne çıkar. Endüstri genelinde uygulanan standartlar öncelikli olarak sağlıklı gıda üretimi, sağlık gereklilikleri ve müşteri ihtiyaçları gibi kriterler üzerine kurgulanmıştır. Bunun yanı sıra ISO Gıda Güvenliği Standartları, gıda endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin müşteri güvenirliği yönünde stratejiler geliştirmelerine de yardımcı olur. Bahsi geçen standartları işletmeleri ile bütünleştiren organizasyonlar, özellikle piyasa koşullarının ihtiyaçlarına en verimli şekilde yanıt vermiş olur.

ISO 14001 Çevre Yönetim Standartları

İçinde bulunduğumuz çağ itibariyle işletmelerin en önemli hassasiyetlerinden biri de çevreye odaklanmaktadır. Gerek uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri gerekse Avrupa Birliği gibi politik yapılarda artan farkındalık, işletmeleri çevre konusunda bir takım yaptırımlara maruz bırakmıştır. Doğanın ve enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine odaklanan bu yaptırımlar kapsamındaki gereklilikler de Uluslararası Standart Organizasyonu tarafından ISO 14001 Standartları başlığında ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda ISO 14001 Belgesi sahibi olan işletmelerin, çevreye karşı hassasiyetlerini belgemeleri açısından avantaj sağlayacaktır.

OHSAS 18001 ve ISO 27001 Standartları

İşletmelerin faaliyetlerini belirli bir standarda uyarlayabilmeleri açısından önemli olan diğer sertifikasyon türleri de Ohsas 18001 ve ISO 27001 belgeleridir. Ohsas 18001 belgesi genel olarak işçi güvenliği ve sağlığı gibi konuların standartlarını belirler. İşletmelerin, insan kaynakları ve çalışan ilişkileri sürecinde takip etmeleri gereken standartlar, bu belge ile tescil edilir. Bunun yanı sıra ISO 27001 Belgesi de kişisel veri uygulamaları ve bilgi güvenliği gibi başlıklara dair detayları kapsar. Bahsi geçen detaylar, özellikle dijital teknolojilerle bütünleşik bir şekilde faaliyet gösteren işletmelere yol gösterici niteliğindedir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .