TÜRKAK akreditasyonlu belgelendirme işlemlerinde KOSGEB desteği kullanabilirsiniz.

Sistem Belgelendirme

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 Yönetim Sistemleri, ve Helal Gıda belgelendirmeleri yapmaktayız.

Ürün Belgelendirme

CE Belgesi, G İşaretleme, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (TSE HYB), TSEK Kalite Uygunluk Belgesi, Koşer (Kosher) Belgesi, FDA kaydı/onayı hizmetlerini vermekteyiz.

Danışmanlık ve Eğitim

KOSGEB ve KOBİ Hibe ve Destekleri, KYS Eğitim ve Danışmanlığı, Marka Tescil Danışmanlığı, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz.

Belgelendirme Hattı
Sorularınızı Yanıtlayabilirim