ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

TÜRKAK akreditasyonlu belgelendirme işlemlerinde ve CE belgeleri danışmanlık hizmetlerinde KOSGEB desteği kullanabilirsiniz.

ISO 22000 (HACCP) Nedir?

İnsan sağlığını en kolay bir şekilde etkileyen etmenlerin başında gıda ürünleri yer almaktadır. Gıdada güvenlik, ürünü kullanan nihai tüketicinin mutlak bir talebidir. Üretici firmalarda ise tamamen yönetimin sorumluluğudur. Bu sebeple gıda güvenliğine kalite sistemi prensiplerine göre kesin ve değişmeyen bir kalite parametresi anlayışı ile bakmak gerekmektedir.

Firmasında devamlı olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapıp sattığı her üründe kaliteden taviz vermeden güvenliği sağlamak isteyen bir yönetici Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi’ni işletmesine kurmak, devamlılığını sağlamak ve desteklemek zorundadır. Ürünün sadece az bir kısmının analiz edilebilme imkanı dikkate alındığında sürekli analiz sistemi çalışmalarının tek başına tam bir güvence sağlamayacağını göz önünde bulundurmak gerekir. O zaman sürecin tüm aşamalarını daha sistematik bir şekilde kavrayan ve önleyici özellikte bir metoda ihtiyaç vardır. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları anlamına gelen HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sistemi söz konusu ihtiyaca sistematik-mantıksal bir yaklaşım sunmaktadır. Avrupa Birliği’ne uyumda en önemli konuların başında gelen gıda güvenliği ile gerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi resmi kurumların denetimlerinde gerek de Gıda Kodeksi beklentilerinde adı geçen standardın tüm isteklerini kapsayacak şekilde karşılaşılmaktadır.

HACCP üretilen ürünlerin güvenilir bir şekilde tüketiciye sunulması gayesiyle, doğru işleyen bir sistemi oluşturmak ve korumak temeline dayalı olan gıda güvenliği konusunda bir kavramdır. Hammadde temininden nihai ürünün oluşumu ve nakliyesine kadar gıda zincirinin her aşamasında tehlike analizleri yaparak, gerek duyulan adımlarda kritik kontrol noktalarını tespit eden ve bu noktaların izlenmesini sağlayan, sorunları ortaya çıkmadan önleyen sistemin koruyarak önceden belirlenmiş kurallara uygun ve güvenilir gıdaların üretimini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen bir sistemdir. Söz konusu belge ürüne değil sisteme verilir.

HACCP’in Temel İlkeleri Nelerdir?

HACCP genel olarak kabul görmüş 7 temel ilkeden oluşur:

 1. Tehlike analizi yapmak
 2. Kritik limitleri oluşturmak
 3. Kritik kontrol noktalarını belirlemek
 4. Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistem kurmak
 5. Sistemin etkin işleyip işlemediğinin denetimi için gerekli kontrol politikasını oluşturmak
 6. Tüm ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon sistemini oluşturmak
 7. Düzeltici faaliyetleri oluşturmak için kontrol altında bulunmayan noktaları izlemek

ISO 22000 Belgesi Ne Gibi Yararlar Sağlar?

 • Müşteri memnuniyeti
 • Güvenli gıda tüketebilmek için tüm şartları iyileştirme
 • Gıda güvenliği için tehlikeleri azaltma
 • Müşteriler ile gıda güvenliği uzmanları arasında koordinasyon
 • Kanuni izinler çıkartma ve ihalelere girme konularında kolaylık
 • Kanuni sorumlulukları yerine getirme
 • Tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşması için tutum oluşumu
 • Kurumsal olarak rekabet edebilme
 • Kaynakların etkili ve verimli kullanımı ile maliyetleri düşürme

ISO 22000 Belgesi Kimler İçin Gereklidir?

Belgelendirme yapmak üzere ISO 22000 standardı çerçevesinde yer alan kuruluşlar aşağıda yer almaktadır:

A) Doğrudan Yer Alan Kuruluşlar:

Tüm gıda üreticileri, yem üretenler, hasat edenler, gıda bileşeni üretenler, çiftçiler, gıda satışı yapanlar, servis edenler, hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren firmalar, temizlik hizmeti sektöründeki kuruluşlar, taşıyıcılar, depolama ve dağıtım işiyle uğraşanlar vb.

B) Dolaylı Yer Alan Kuruluşlar:

Ekipman tedariki yapanlar, temizlik ve sanitasyon tedarikçileri, ambalaj malzemesi ya da gıda ile temas eden diğer emtiaları üretenler kuruluşlar vb.

Belgelendirme Hattı
Sorularınızı Yanıtlayabilirim